Петя Георгиева

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Зависимости и зависимо поведение;
Психологично консултиране;
Емоционално фокусирана терапия (ЕФТ);
Семейни отношения;
Личностно усъвършенстване, мотивация и развитие;
Страхове;
Родителско отчуждаване при раздяла.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Семейно консултиране
Други специалности и специализации:
Здравейте, Преди да разкажа повече за себе си, ще споделя каква е моята лична кауза и мисия. Аз съм посветена на това да помогна на повече хора в България да изградят и създават пълноценни, градивни и качествени взаимоотношения и емоционален свят с хората около себе си, както и със самите себе си! Още от дете открих, че това да бъда полезна и да внасям позитивна промяна в живота на хората около мен, ме кара да се чувствам особено истинска и осмисля живота ми. Ето и малко повече информация за мен: Аз съм сертифициран Системен семеен и брачен консултант към Институт по Фамилна и брачна терапия в България. Програмата, която преминах, отговаря на стандартите, приети от Българската асоциация по фамилна терапия, както и на стандартите на Европейската асоциация по фамилна терапия. Завърших магистърска степен - Социална работа в направление семейно консултиране в Нов Български Университет, а бакалавърската си степен - Психология, в ПУ "Паисий Хилендарски". Преминала съм различни обучения и тренинги: "Обучение за оказване на психологична подкрепа на пострадали от наводнения"; Психологична работа на терен под супервизия за подкрепа на пострадали от наводнения по проект "Доброволчески лагер в с. Бисер"; Входящо обучение за доброволци, работещи по програма "Голям Брат/Голяма Сестра", проведено от асоциация "Голям Брат, Голяма Сестра"; Тренинг "Образование по човешки права". Участвам в редица доброволчески дейности от дете. Посещавала съм и продължавам да посещавам семинари и тренинги за личностно развитие и повишаване на професионалната си квалификация. Редовен член съм на Дружеството на психолозите в България.
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Индивидуално, семейно и брачно консултиране. Системен семеен и брачен консултант.
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1546

За контакти:

Телефон: 0895 808 174
Адрес: град Пловдив, Район Централен, пл. "Понеделник пазар".
E-mail за контакти:
petyapsychology@gmail.com
Сайт:
petyageorgieva.com