Биляна Нечева

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Когнитивно-поведенческа психотерапия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
Когнитивно-поведенческа психотерапия
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Частна практика Психолог

За контакти:

Телефон: 0877356891
Адрес: ул.Константин Геров 10
E-mail за контакти:
thebiljana86@gmail.com