Калина Петрова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологична помощ при емоционални състояния през периода на бременността, стратегии за справяне с депресия по време и след бременност. Изграждане на стабилна емоционална връзка с детето.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Психолог
Други специалности и специализации:
Детска психология: Личностно и емоционално развитие при децата. Трудности с адаптацията и мотивацията при деца: бебешка ясла, детска градина, училище. Проблемни състояния: следродилна депресия Взаимоотношения между деца и родители: детска агресия, нежелание за обличане на детски дрешки.
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
София Искър 12

За контакти:

Телефон: 0885714256
Адрес: Искър 12
E-mail за контакти:
kalina.petrova1984@yandex.com
Сайт:
pesa.bg/