Стефка Петкова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Работя като клиничен психолог и позитивен психотерапевт с деца и възрастни.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клиничен психолог
Психотерапевтично обучение: Позитивен психотерапевт
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Частна практика

За контакти:

Телефон: 0887492930
Адрес: ул, "Константин Геров 10"
E-mail за контакти:
chufy@abv.bg
chuffy8901@gmail.com