Симоника Денева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране на възрастни;
Лайф коучинг;
Тренинги и семинари за личностно развитие;
Онлайн консултации;
Авторски курс: „Силата на Свободното изразаване“

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Консултативна психология
Други специалности и специализации:
Когнитвен терапевт-в процес на обучение. Позитивен терапевт - консултантско ниво.
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Психологичен център "Хибара", психолог

За контакти:

Телефон: +359883480806
Адрес: к-с Славейков, булевард “Тракия“, бл. 78 Б зад кафе „Лалуна“
E-mail за контакти:
simonika922@gmail.com
Сайт:
psiho-terapevti.com/
www.facebook.com/simonikapsychology/