Симоника Денева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране на възрастни;
Лайф коучинг;
Тренинги и семинари за личностно развитие;
Онлайн консултации;

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Консултативна психология
Други специалности и специализации:
Базово ниво по Позитивна психотерапия.
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Психологичен център "Хибара", психолог

За контакти:

Телефон: 0883480806
Адрес: к-с Славейков, булевард “Тракия“, бл. 78 Б зад кафе „Лалуна“
E-mail за контакти:
simonika.bg@abv.bg
psiholozi.hibara@gmail.com
Сайт:
www.facebook.com/konsultiraneiterapia/
www.facebook.com/profile.php/
psiho-terapevti.com/