Елена Топкарова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране на юноши и възрастни
Индивидуално консултиране и работа в група
Когнитивна психология
Кризисна интервенция
Диагностика на стреса
Емоционална и социална компетентност
Психосоматика

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Социално консултиране и психология
Психотерапевтично обучение: - Обучава се в Българска асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. - Завършено обучение в модул Личен опит /260 часа/. - Завършено обучение в модул Базови терапевтични умения /165 часа/. - В настоящия момент се обучава в модул Специализирани умения
Други специалности и специализации:
- Когнитивно - поведенческа психотерапия /модул Личен опит, модул Базови терапевтични умения/; настоящ модул Специализирани умения; - Кризисна интервенция; - Диагностика с мандали; - Базово ниво по психосоматика; - квалификационен курс "Тренинг за треньори";
Месторабота и длъжност:
Психолог, Психологична практика Кабинет 7
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-PR-1819

За контакти:

Телефон: 0897 560 705
Адрес: ул. Апостол Карамитев 10, ет. 3, офис 7
E-mail за контакти:
kabinet7bs@gmail.com
Сайт:
FB Психолози Кабинет 7