Евгения Ангелова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Детска психология; Психологично консултиране; Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Проблеми в ученето, Трудна адаптация в Детската градина
Работата ми е насочена към:
– Консултиране на родители по въпроси свързани с детското развитие;
– Индивидуална работа с деца в няколко сфери от детското развитие – емоционална, поведенческа и познавателна;
– При проблеми, свързани с паметта, логическото и абстрактно мислене, концентрацията на вниманието, въображението, възприятията, емоционална нестабилност, поведенчески проблеми, проблеми в общуването на детето с връстниците му, хиперактивност, трудна адаптация в детската градина.
–Група за медиирана интервенция при деца от аутистичния спектър.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране
Други специалности и специализации:
Бакалавър по Психология
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
Детски психолог във Фондация "Карин дом"- м-ст "Св. Никола"- гр. Варна; Частна практика в ЧДГ "Приятели"- гр. Варна, ул. "Пирот" 11

За контакти:

Телефон: 0899755441
Адрес: ЧДГ "Приятели"- гр. Варна, ул. "Пирот" 11
E-mail за контакти:
contact@ihelpkids.eu
Сайт:
www.ihelpkids.eu/