Ангелина Меранзова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране, психодиагностика, детско-юношеска психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
С днешна дата придобивам магистратура по "Детска и юношеска психология". Позитивен психотерапевт - базово ниво, с продължаващо обучение в майсторско ниво. Сертифицирана в: - Техники в терапията с приказки и кукли при деца, юноши и възрастни - Психодиагностика на индивидуално-психологични особености при деца, юноши и възрастни с проективни методики - Работа със символи в наративната терапевтична дейност -Терапевтични методи при хранителни разстройства на лица до 18 годишна възраст
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в център "Психология и психотерапия за деца и възрастни Инсайт", гр.Бургас. Психолог в сдружение с нестопанска цел "Dara Help". Преподавател по философия и психология в ПГСАГ "Кольо Фичето", гр. Бургас.

За контакти:

Телефон: 0879464325
Адрес: к-с Лазур, ул. Калофер 29, бл.155, 8001 Бургас
E-mail за контакти:
angelinameranzova@gmail.com
Сайт:
www.psiholozibg.bg