Росица Янева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Краткосрочна терапия при емоционални разстройства, междуличностни връзки и отношения. Консултиране на деца, подрастващи и техните семейства при емоционални и поведенчески проблеми. Консултиране при проблеми в партньорските отношения.
Насилие и посттравматично разстройство.
Когнитивно-поведенческа психотерапия при депресия и тревожност.
Групов тренинг.
Съдебна експертиза.
Възрастови кризи. Интегриране на опита и преживяванията и превръщането им в спокойна и мъдра сила.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Детска психология
Стаж по специалността: Повече от 20 години
Месторабота и длъжност:
Свободна професия.

За контакти:

Телефон: 0889656943
Адрес: гр. Бургас, ул. Цар Калоян 47
E-mail за контакти:
rosinolta@gmail.com
Сайт:
Facebook Rosi Yaneva