Златка Маринова

Град: Враца

Област на професионална компетентност:

Провеждам индивидуални консултации, беседи и водя групи за личностно развитие. Магистър по психология с опит над 25 години в консултанската практика. Занимавам се с когнитивна, поведенческа, енергийна и духовна психология. Преподавам дихателни практики и медитации насочени към разрешаване на редица психосоматични проблеми /главоболие, гастрити, хормонални проблеми, проблеми със съня, паник атаки, страх, емоционални и поведенчески проблеми/. Член на Българската асоциация по психоонкология. Остеопат.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психолог
Други специалности и специализации:
Когнитивна психотерапия Консултиране на лица от уязвими групи
Стаж по специалността: 18 години
Месторабота и длъжност:
Дирекция "Бюро по труда" -Старши експерт -психолог

За контакти:

Телефон: 0877 99 40 90
Адрес: гр.Враца, ул. "Войнишка" № 11
E-mail за контакти:
stoilova_z@abv.bg