Велислава Мартинова

Град: Ловеч

Област на професионална компетентност:

Психиатрия на зависимости , лечение на психози ,тревожност

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психиатрия
Психотерапевтично обучение: завършено обучение по фамилна 140 часа обучение по арт терапия 140 часа проективна арт терапия работа с асоциативни карти фокусирана към решения терапия обучения по психодрама
Име на амбулаторна практика: Д-р Велислава Мартинова -АИСМП -ИП по психиатрия
Прием на пациенти: С направлениe / Платен преглед
Други специалности и специализации:
Психиатрия на зависимости метадоново лечение, обучение за ръководител на програма
Стаж по специалността: Повече от 20 години
Месторабота и длъжност:
Ловеч Д-р Велислава Мартинова АИСМП по ИП психиатрия Програма за лечение с опиоидни агонисти н агонист-антагонисти на лица,зависими от опиоди

За контакти:

Телефон: 068 589858 , 0884 608349, 0888753537
Адрес: Стефан Караджа №3
E-mail за контакти:
dr_vili@abv.bg