Ина Пенкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

комуникации

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Организационно поведение и консултиране на организацията
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
експерт "Комуникации", фондация Хестия

За контакти:

Телефон: 0877 78 84 85
Адрес: София, бул. Витоша 19
E-mail за контакти:
igeorgieva@hestiabg.com
Сайт:
hestiabg.com/bg/