Лилия Стефанова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Когнитивно-поведенческо психоконсултиране; Спортна психология; Мотивационно интервюиране; Детско психоконсултиране; Семейни и брачни консултации

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Клинична психология
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
KeLi Psychological Academy - управител; Хоноруван асистент към Софийски университет "Св. Климент Охридски", учебна дисциплина "Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши"; Психолог към европейски проект "Патронажна грижа - София", Първа градска болница
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG RP 2299-2634 (6001)

За контакти:

Телефон: 0888 77 46 45
Адрес: ж.к. Бели брези, бл. 14, партер
E-mail за контакти:
l.stefanova@keliacademy.com
Сайт:
keliacademy.com