Биляна Вутова

Град: София

Област на професионална компетентност:

– Паник атаки, тревожни и депресивни състояния, натрапливи мисли, страхове.
– Консултиране на двойки
– семейни отношения
– констелации
– личностно развитие

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клиничен психолог
Други специалности и специализации:
- Бакалавър специалност „Психология “; Нов Български университет - Консултант в Техники за емоционална свобода; Международна организация AАМЕТ – Завършено обучение в метода „Фамилни и системни констелации“; Свободен университет „Самадева“ – Франция – Индивидуално обучение по „Психотерапевтична и психодиагностична дейност на клиничния психолог в психиатричната практика“ ; УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - Магистър „Организационна и социална психология“; Нов Български университет - Интегрален коучинг, Integral Academy - Сертифицирано обучение за фасилитатор по интегративно дишане - Завършено обучение по EDMD психотерапия - Магистър „Клинична психология“; Нов Български университет 2019г. Психодрама асистент; Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг" - Аксиодрама и психодрама при работа с обсесивно-компулсивно разстройство; Психодраматична работилница и Юта Фюрст - Завършено обучение по медиация; Център за разрешаване на спорове
Стаж по специалността: 9 години
Месторабота и длъжност:
Център "Калей"

За контакти:

Телефон: 0876642426
Адрес: бул. Мадрид 7
E-mail за контакти:
office@kalei.bg
Сайт:
www.kalei.bg