Габриела Гатева

Град: Габрово

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране и психотерапия;

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
Дългогодишен опит при работа с възрастни хора; Придобити умения за работа с хора с физически увреждания; Участие като обучител по програми за болногледачи и лични асистенти; Базово ниво Позитивна психотерапия; Обучава се за майсторско ниво по Позитивна психотерапия; Психосоматика - сертифицирано обучение; Кризисно консултиране - сертифицирано обучение; Базов тренинг с OH cards; Сертифицирано обучение -"Мотивационно интервюиране"; "Обща и клинична психопатология" - сертифицирано обучение към Медицински университет - Пловдив; "Водене на клинични случаи-основи и отвъд"-сертифициран курс към Медицински университет -Пловдив;
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
Психолог - ДПЛФУ, гр. Габрово; Габриела Гатева –Студио за психологично консултиране и психотерапия „Сибела” ул. Площад Първи май 1В

За контакти:

E-mail за контакти:
psySibel@mail.bg