Габриела Гатева

Град: Габрово

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране и психотерапия;

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
Базово ниво Позитивна психотерапия; Обучава се за майсторско ниво по Позитивна психотерапия; Психосоматика - сертифицирано обучение; Кризисно консултиране - сертифицирано обучение;
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
Психолог

За контакти:

E-mail за контакти:
psySibel@mail.bg