Красимира Граматикова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, психология на развитието, педагогическа психология, социална психология, психологическа самопомощ. Провеждам психологични сесии в сферата на тревожни разстройства, депресии, ОКР, ПТСР, възрастови кризи, насилие, самооценка и мотивация, партньорски взаимоотношения и др. Стилът ми на работа е еклектичен. Използвам терапевтични подходи на когнитивно-поведенческа психотерапия, позитивна психотерапия, логотерапия, клиент-центрирана и краткосрочна психотерапия. Провеждам тренинги, обучения и семинари в сферата на психологичното здраве.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране
Други специалности и специализации:
Когнитивно-поведенческа психотерапия - Специализирани умения в психодиагностика на когнитивни процеси и личност. Кризисна интервенция. Работа с травмата и болката. Самооценка, ценности и мотивация на поведение, тревожни и депресивни състояния. Позитивна психотерапия - Психолог-консултант, майсторско ниво към школата на ДППТ. Работя по метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия. Умения за разрешаване на конфликтни и кризисни ситуации. Техники за разгръщане на социални умения на личността и групата.
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
ул. ''Цар Асен'' №24 ул. ''Ф. Каниц'' №17

За контакти:

Телефон: 0888797599
Адрес: 9002
E-mail за контакти:
krassigrmt@gmail.com
Сайт:
www.facebook.com/kr.gramatikova.psychologist
harmonium.alle.bg