Ева Аморера

Град: София

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Емоции и мотивация, Превантивна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Невро-когнитивна психология
Други специалности и специализации:
афективни невронауки
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
основател, изследовател, обучител, създател и водещ на Аморера тренинги за личен и професионален успех, Аморера йога, Аморера английски на теми, свързани с личен и професионален успех . Институт по Когнитивно-Афективни Невронауки - интердисциплинарен институт за научни изследвания, психологическо измерване, консултации, коучинг, психотерапия, фармакотерапия, физиотерапия, йога, тренинги, психообучения, езикови, компютърни и общообразователни курсове и уроци с научно-базирано преподаване според откритията от психологията и невронауките.

За контакти:

Телефон: 088 - 255 - 6375
Адрес: София 1680, Бели Брези
E-mail за контакти:
amoreraeva@gmail.com
Сайт:
eva.amorera.org
amoreraeva.wordpress.com/