Обсебено съзнание

Обсебено съзнание

Всеки човек си има своите малки странности – навици и поведение за които знае, че е по-добре да ги няма. Някои хора по природа са по-спретнати, подредени и методични от други. Тези черти могат да бъдат полезни в много ситуации, както на работа, така и в къщи. При обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) обаче те са изострени до крайност. Хората с ОКР могат да прекарат часове наред в чистене, подреждане, проверяване или въвеждане на ред до степен, че тези дейности подкопават останалите области от живота им.

Известно е, че 40 процента от хората изпитват раздразнение при отнемане на възможността да извършват привичните си действия. Но когато тези действия станат натрапчиви, повтарят се до безкрайност и придават гротескност на поведението, тогава може да се говори за Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). Жертвите на обсесивно-компулсивното разстройство са ангажирани със странни и саморазрушителни поведения, за да предотвратят някаква въображаема катастрофа. Няма обаче никаква реалистична връзка между действията им и катастрофата, от която толкова се страхуват.

ОКР се идентифицира чрез две общи групи симптоми: обсесии (натраплива свръхангажираност с нежелана мисъл или чувство, придружавана от тревожност) и компулсии (непреодолим импулс да се извърши някакво действие независимо от неговата рационалност). Приема се, че от ОКР страдат 1-3 процента от населението. Започва във всяка възраст, но повече се проявява в ранна зрялост. Средната възраст на началото на заболяването е 22 години. При възрастните повече страдат жените, а при по-младите (деца и юноши) повече се проявява при момчетата. ОКР е опустошителна болест, която често създава хаос в живота на жертвите си и на тези, които ги обичат. Свръхангажираността с повтарящи се поведения, например миене, чистене, броене или проверяване, предизвиква неприятности в работата и води до семейни конфликти и трудности в социалното взаимодействие. Членовете на семейството стават нетърпеливи и раздразнителни: „Омръзна ни от твоите глупости!“

Какво са обсесиите?

Обсесиите (натрапливости) са постоянни, нежелани, дистресиращи мисли и образи, които изглеждат безмислени, но въпреки това се натрапват в съзнанието и причиняват страдание. За тях се казва, че достигат ниво на „психиатричен проблем“, когато причиняват значими нива на страдание, което влияе на живота и присъства в него повече от един час на ден. Думата обсесия ( obsession) произхожда от латинската дума  за „обсаждам“. Обсесивната мисъл е точно това – мисъл, която е обсадила и дразни до смърт. Човек се моли да се махне, но тя не желае – или поне за дълго по какъв да е контролируем начин. За разлика от другите неприятни мисли те не избледняват, а продължават да нахлуват в съзнанието отново против волята на човека.

Какво са компулсиите?

Компулсиите (натрапчиви импулси), или т.нар. ритуали са действията, които човек предприема в отговор на обсесиите. Компулсиите са обикновено опитите човек да се отърве от мисъл, образ, подбуда или съмнение, опитите да намали опасността или опитите да намали безпокойството.

Въпреки, че страдащият от ОКР обикновено осъзнава, че импулсът да се мие, да проверява или да докосва и повтаря неща е смехотворен и безмислен, чувството е толкова силно, че необученото съзнание е напълно обсебено и човекът с ОКР отстъпва и изпълнява компулсивното действие. За съжаление изпълнението на абсурдното поведение обикновено задейства порочен кръг: то носи моментно облекчение, но колкото повече се изпълнява, толкова по-силни, по-настоятелни и по-упорити стават обсесивните мисли и чувства. Накрая засегнатият човек се оказва както с обсесия, така и с често поставящ го в неудобно положение компулсивен ритуал. Не е изненадващо, че много хора с ОКР започват да възприемат себе си като обречени и дори имат мисли за самоубийство по времето, когато решават да потърсят професионална помощ.

Често срещани симптоми на ОКР.

ОБСЕСИИ.

1.Осесии с мръсотия и замърсяване – Свързани са с неоснователни страхове от заразяване с ужасна болест; свръхангажираност с мръсотия: микроби, замърсители на околната среда. Чувство на отвращение от телесните отпадъци и секреции. Обсесии със собственото тяло и анормални притеснения от лепкави вещества или утайки.

2.Обсесии с трупане или спестяване – трупане на непотребни боклуци; неспособност да се изхвърли нещо, защото „някой ден може да потрябва“, страх от загуба на нещо или изхвърлянето му погрешка.

3.Обсесии със сексуално съдържание – сексуални мисли, които човекът смята за неуместни и неприемливи.

4.Религиозни обсесии – притесняващи богохулни или светотатски мисли; прекомерни притеснения за нравствеността и доброто или злото.

5.Обсесии с агресивно съдържание – страх, че е причинена ужасна трагедия; многократни натрапващи се образи на насилие; страх от отреагиране на мисъл за насилие, например промушване с нож или застрелване на някого; ирационален страх, че някой е бил наранен, например страх, че човекът е сгазил някого, докато е шофирал.

6.Суеверни обсесии – убеждението, че определени числа или цветове са „на късмет“ или „носят нещастие“.

КОМПУЛСИИ.

1.Компулсивно миене и чистене – прекомерно, ритуализирано миене на ръцете, къпане или миене на зъбите.

2.Компулсии нещата да са „точно както трябва“ – потребност от симетрия и пълен ред в средата; потребност да се продължава с правенето на нещо, докато се направи „точно както трябва“.

3.Компулсии с трупане или събиране – щателно инспектиране на боклука да не би да е изхвърлено нещо „ценно“. Събиране на безполезни вещи.

4.Компулсии за проверяване – многократно проверяване дали вратата е заключена или дали електрически уред е изключен; проверяване дали някой не е наранен; многократно проверяване за грешки.

5.Други компулсии – ритуали на премигване или взиране; искане на уверения отново и отново; поведения фиксирани на суеверни убеждения; компулсии за броене; умствени ритуали, например многократно повтаряне наум на молитви с цел прогонване на някаква лоша мисъл и др.

Тъй като ОКР е болестно състояние и е свързано с вътрешните механизми на мозъка, само промяна в мозъка или поне в химията му ще предизвика трайно подобрение. Това може да се случи и само с психотерапия или в някои случаи чрез психотерапия в комбинация с медикаментозно лечение. Същевременно лекарствените медикаменти са само „допълнителен предпазен“ подход към терапията на ОКР: те ще помогнат на страдащия от ОКР да държи главата си над водата, докато се учи да плува през бурните води на ОКР.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather