Помогни ми да го направя сам

Помогни ми да го направя сам

„ПОМОГНИ МИ ДА ГО НАПРАВЯ САМ”
М. Монтесори

Започвам статията с този цитат от Мария Монтесори, тъй като той най-добре описва каква е функцията на психологът и в частност на детският психолог.

За какво е тази статия?

За въпросите и техните решения. За собствените сили на всеки човек при разрешаването на проблеми и конфликтни ситуации. За ролята на детския психолог като проводник за личния ресурс на родителят, отишъл при него да потърси помощ, относно своето дете. За това, че универсална рецепта няма, а всичко е в ръцете на човекът, а психологът е средството, което подпомага активирането на вътрешния човешки потенциал за самопомощ.

За кого е тази статия?

За родителите. Всеки родител, понякога е имал безпокойство относно поведението, настроенията, емоциите, самочувствието, адаптацията на неговото дете. Стигал е до там да вземе решение да  се свърже за консултация с детски психолог.

Кога да се обърнем към психолог?

В човешкия живот съществуват различни ситуации. Понякога възникналите трудности в отношенията с детето или промяната в неговото поведение, неговите капризи, лошо настроение, агресивност и др. са само временно явление, което бързо отшумява с израстването и преодоляването на т. нар. възрастови кризи. В такива случаи обикновено няма нужда от консултация с детски психолог.

Но често се срещат и други ситуации, когато периодите на лошо настроение, тъга, агресивно поведение и реагиране, необичайна мълчаливост, стеснителност, неувереност, страхове, реакции на негативни промени в семейството и др.  продължават по-дълго време. И родителите не откриват причината или не могат да намерят отговори на въпросите си защо се е променило така тяхното дете. Ситуацията може да се затегне и у детето да се появят хронични заболявания, фобии, кошмарни сънища, проблеми със съня, затруднения в общуването, невротични симптоми. Тогава е необходима консултация с детски психолог.

С какво помага детският психолог?

Детският психолог работи с различни състояния и проблеми.  Той е средството, което ще подпомогне родителите да стигнат до причините, породили актуалния конфликт и сами да намерят решенията на проблемите, да открият своите собствени ресурси за справяне с конфликтни ситуации. Детският психолог ще работи с детето, за да открие и то своите актуални качества, сили и ресурси.

Колко бързо се разрешава един проблем?

За това е нужно време тъй като ситуациите не се разрешават мигновено и с вълшебна пръчка. На всички ни е известна поговорката „Крушата си има опашка”. Така и проблемът има своята причина, динамика, която може да се развие като дълга, дълга опашка, която да се влачи безконечно. Нужно е и търпение и съдействие от страна на родителите, както и активно участие в процеса. Съвместната работа на родител и психолог е много важно условие, за постигане на желаната цел.

Работи ли позицията „Ето моето дете, променете го!”?

Често се среща ситуация, в която родителят води детето си при психолога и очаква психологът да го коригира. Такава позиция не работи. Най-напред, преди да започне работа с детето психологът има нужда от родителя – да разговарят, да набере възможно най-много предварителна информация за това, защо родителят се обръща към детския психолог. Особено, когато се касае за дете в ранна детска възраст 0-7 години и ранна училищна възраст до 10-11 години.

За да постигне максимален ефект психологът работи най-напред с родителя, а корекцията при детето на свой ред идва от промяната на родителските нагласи и поведение по отношение на детето, а също така и по отношение на другия родител.

Как протичат сесиите?

Желателно е първата консултация да е само с родителите. След това се провеждат една или няколко срещи с родителите, с родителите и детето или само с детето. Прави се планиране на следващите сесии – колко пъти в седмицата и за какъв период от време ще се провеждат, в зависимост от проблематиката.

С малките деца сесиите са под формата на игра, сюжетно-ролеви ситуации, рисуване, приказкотерапия или друга подходяща методика. Провеждат се и редица тестове в зависимост от заявения проблем. Спонтанната игра на детето е еквивалент на разговора при възрастния. Тя изразява скритите конфликти, страховете, желанията на детето. Наблюдавайки и разбирайки тази спонтанна игра психологът помага на детето да реши своите вътрешни конфликти и да се справи със сложни емоционални ситуации.


Какви са качествата на детския психолог?

Детският психолог трябва да притежава такива лични качества като добронамереност, уравновесеност, да уважава личността на детето, да притежава висок професионализъм, което включва не само психологическо образование, но и постоянно повишаване на неговата квалификация.

Помага ли само една консултация?

Да, в някои случаи помага. Понякога в рамките на една сесия родителят, изговаряйки гласно тревогите си, успява да  намери решенията, да промени нагласата си и гледната си точка към проблемната ситуация. Така дори една консултация с детски психолог  може да даде много.

Ако не останете удовлетворени от консултацията?

Психологът не е човекът с универсалните отговори. Той е средството, проводникът на Вашите собствени сили за справяне с проблемите. Всеки човек, в това число и Вие, и психологът, е уникален в своите състояния, преживявания, поведение и т. н. Ако усетите неудовлетворение след първата среща не мислете, че проблемът е неразрешим. Просто потърсете своя психолог.

И не забравяйте, че за всяка болка има билка и за всеки проблем има решение. Ресурсите за справяне са в самите Вас, а психологът ще Ви подпомогне да ги преоткриете.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather