Принципа на Парето 80 /20

Принципа на Парето 80 /20

…..Това за което говорим …е кой трябва да съм, а това което правя,… е кой съм в момента.

Когато отделим внимание на мислите ни,  ще видим основните връзки. Нашите мисли са тясно сврзани с нашите емоции. Колкото по-изкривени и ниско честотни са нашите мисли, толкова повече трябва да се справяме със самосъботажите, негативните чувства и ниска самооценка.

Нашите мисли, също така оказват силно влияние върху нашето бъдеще. Те са някакви малки инструкции  или команди за това кое и как да стане. Те влияят върху избора ни на думи, фрази, отговори и накрая на действия. Действията пък ни вкарват в различни ситуации и взаимоотношения, които са основните елементи на „разказа“ ни за нашият живот.

Когато сме внимателни към собствените си мисли, ставаме  по-внимателни  и към начина по който изразяваме тези мисли. Важно е да изследваме и идентифицираме основните ни вярвания, ценности и доминиращи ни мисли.

Доминантни негативни мисли

Като правило , хората които преживяват всякакви тежки негативни емоции за дълъг период от време (гняв, тъга, безпокойство, алчност и т.н.), също имат  силен вътрешен критик  с високи (невъзможни) стандарти и много убедителни нарушени или фалшиви вярвания. Следователно, всички изкривени мисли и невъзможни стандарти към себе си правят реалността да изглежда много по-тъмна от това, което е. Винаги има нещо, което не е достатъчно добро, без значение к0лко благоприятен е животът. Ние непрекъснато воюваме със себе си.

Принципа на Парето 80 /20  – „За много събития,  80% от ефектите идват от 20% от причините“

Този принцип също управлвява и когнитивните изкривявания (или отицателните мисли). Има няколко негативни мисли , които хората мислят отново и отново в определена времева рамка. Някои постоянни когнитивни вярвания  са свързани с идентичността (отрицателна самооценка, отрицателно самоопределяне). Има  негативни мисли, които си повтаряте  всеки ден, отново и отново. Това са вашите  доминиращи негативни мисли, които подкрепят вашите основни вредни или негативни вярвания. Нещо повече, те често ви държат в постоянно отрицание, в постоянно  емоционално състояние и чувство на ниска самооценка.

 • Как да идентифицирате вашите доминантни мисли?

Нашият мозък обича модели, и негативните мисли не са изключение. Нашият мозък обича да повтаря негативните (или позитивните) мисли. Голямата ирония е в това, че често не ги осъзнаваме. Те са само в главата ни, и движат живота ни в определена посока, но рядко съзнателно ги разпознаваме. Доминантните мисли са онези, които оформят живота ни най-много. Положителните мисли по един положителен начин, а  отицателните по негативен. Следователно идентифицирането на вашите модели на мислене може да бъде изключително полезно. И всъщност е доста лесно да ги разпознаете. Ето няколко предложения как да го направите:

 1. Всеки ден напишете първите си мисли когато се събудите
 2. Наблюдавайте мислите си когато сте сами в къщи, или в колата докато шофирате
 3. Какви са вашите мисли преди да влезете в офиса
 4. Запишете най-честите думи и фрази, които използвате когато говорите с други или обсъждате други
 5. Определете мисловните си модели, когато изпитвате отицателна емоция
 6. Какви са вашите мисли, когато се случват малки фрустрации – някой ви засича на пътя, чакате повече от другите, компютърът ви забива когато имате спешна работа и т.н.
 7. Какви са вашите мисли когато срещу вас е човек, който познавате, но не е май-симпатичния са вас
 8. За какво мислите през повечето време.

……Говорим 20% от нещата в 80% от времето.

Хората обикновенно се оплакват за едни и същи неща, отново и отново.

Пусково събитие Модел на мислене (автоматична мисъл) Основно вярване
Някой те засича на пътя

Ама, че тъпак

Аз съм третиран несправедливо
Виждаш шефа си

Ох, шефа, ужас..

Никой не ме уважава

Правиш грешка

Как можах?

Никога не правя нещата правилно

Идентифицирането на основните модели на мислене бързо разкрива парчетата на личността като:

 • Идентичност – как виждате себе си
 • Вярвания – основни идеи за живота, с които сте съгласни и валидирате.
 • Ценности – всички идеи които са важни за вас, нещата, които харесвате или тези, които предпочитате да избягвате
 • Внимание – върху какво се  съсредоточавате най-много
 • Поведенчески навици – поведението, което многократно изпълнявате
 • Мисловни навици ( модели на мислене) – господстващи  емоционални състояния, които изпитвате в повечето дни.

Сега направете прост анализ:

– Запишете 2-3 неща, които мислите или говорите с други хора в  по-голямата част от времето си (кариера, пари, спорт, децата и т.н.), това е мястото където е най-голямо вниманието ви.

– Защо тези неща са важни за вас?

– Какви са мислите, които въртите отново и отново за тези неща?

– Те положителни ли са или отрицателни?

– Какви вярвания и ценности поддържат тези мисли?

А сега, анализирайте как вашите действия са съобразени с вашите думи. Нещата, които споменавате в разговор винаги са важни за вас. Разберете защо. И винаги има някаква разлика между думи и действия.

Разбирането на това , върху какво се съсредоточава умът ви и какви са вашите доминантни модели на мислене, може да разкрие много за това как се програмира вашият ум, и това  ви дава възможност да препрограмирате себе си.

Около кои неща се оформя идентичността?

 1. Вашата цел – това, което ви мотивира най-много, но понякога ви и кара да бягате.
 2. Болезнени или трагични ситуации, които бележат живота ви
 3. Вашите житейски разкази – как се изгражда личността ви от вашият житейски опит и от събитията, които оформят вашият живот
 4. Вашите повтарящи се мисли, модели и емоции – това, което  се повтаря през целия ден (реакции, навици и емоционални състояния)
 5. Пробуждане  – въз основа на болезнената ви история, какво трябва да научите за живота, кои пречки трябва да преодолеете и каква мъдрост може да развиете.

…….Като хора можем да бъдем хванати в затвора на собствените си грехове, защото не искаме да се променяме или не можем не знаейки как. …защото в края на краищата сме човеци!…..

Психологични изследвания (Д.МакАдамс) показват, че с разказването на истории ние разбираме нашата идентичност. Раказваме различни истории от нашият живот в разказ, който ни позволява да разбираме живота си като едо цяло. И съгласуваността дава смисъл на живота. Ние споделяме част от нашите емоции с други, когато искаме да бъдем разбрани, и за да разберем другите трябва да знаем техните житейски истории. Историите на живота и идентичността ни помагат да разберем по-добре себе си и другите.

Ние сме склонни да се фокусираме върху няколко извънредни събития, положителни или отрицателни. Това са преживяванията, които най-много оформят вашата личност. Но много важна разлика е как интерпретирате тези житейски събития. Това прави ключовото разграничение между начина по който се формират вашитата идентичност, вярвания, ценности и разказана житейска история.

Като цяло нашият разказ за живота може да се развие  по два ралични начина:

 • Изкупителен разказ – разказва историята за живота, в който трагичните събития „донесоха нещо добро“ във времето. Страданието и болката, предизвикват събуждане и изкупление.
 • Замърсяващ разказ – хората виждаттрагичните събития като повратен момент, когато животът е минал от добро към по-лошо. Те са склонни да изключат историите с отрицателна значимост и не виждат пробуждащия се потенциал.

Логично е хората, които говорят за живота си като изкупителен разказ, живота им да се определя от растежа, да имат цел, да са по-активни и по-малко са склонни към тревожност и депресия.

Колкото повече сме наясно  с историята, която искаме да разкажем за  живота си, толкова по-ясен  е изборът ни на живот.

Най-добрата новина е, че вашите интерпретации на вашите житейски истории и разказ ( или кадър) не са фиксирани. С когнитивно пречупване можете да намерите по-позитивни интерпретации на вашите житейски истории. Може да направите малки редакции, които ще имат голямо влияние върху живота ви.

Винаги може да пренапишете живота си и жизнената си история по по-смислен и по-позитивен начин. В центъра на всичко е намирането на смисъла в трудностите ви чрез приемане на положителна идентичност.

И е добре да не забравяме, че нашите мисли и интерпретации на житейските събития, оформят нашето минало, настояще и бъдеще. Това води живота ни в определена посока!

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather