Причини за полови смущения при мъжете

Причини за полови смущения при мъжете

Голяма част от неврозите причиняват полови смущения, тъй като сексът е израз на личността. Полът винаги е непогрешим знак за вътрешното поведение. Вероятно това е единствената област в живота, в която е невъзможно да се заблуждава партньора. Ако има невроза, трябва да се търси причината за нейното появяване.

Половите смущения са причинени от емоционално потискане, породено често пъти от подсъзнателни фактори. Тези вътрешни спирачки се противопоставят на волята да се осъществи съюз с другия пол. Човек е психически стабилен и в комфорт когато, съзнанието и подсъзнанието му са в съвършено равновесие и взаимодействие, или казано накратко когато, между тях не съществува никакъв конфликт. В случая с пола, съзнанието „желае“, а подсъзнанието се противопоставя на това желание. В девет десети от случаите печели подсъзнанието поради самия факт, че е невидимо и непознато.

Страхът, чувството за малоценност, изтласкванията, комплексите са чести причини за половите смущения. Последните се проявяват, щом като „психическата мъжественост“ е пречупена или принизена. Или ако субектът остава „в плен“ на предишни ситуации, които за него са свързани с пола.

Често пъти се среща:

  • фиксация към ситуации от детството или юношеството
  • вкопчване в бащата или майката – извънредно разпространено
  • страх от другия пол – различни причини
  • чувство за малоценност, липса на самоувереност, невъзможност за отпускане, свръхчувствителност, стеснителност и други.

Половите смущения са тясно свързани с израстването и семейната среда, именно поради тази причина, ще разгледаме отношенията на мъжа с неговите родители.

Ролята на майката: Майката трябва да се грижи за сина си, без да го държи плътно до нея, трябва да го закриля, без да се вкопчва в него, както и обратното, да му попречи, ако сина й има желанието „да се залепи“ за нея. Трябва да му помогне да се откъсне от нея, когато дойде времето за това. Виждаме колко много неща, трябва да стори майката, защото откъсването е психическо и физическо. Психическата независимост на даден мъж, по отношение на майка му, е първостепенен фактор за нормален полов живот. Майчината „диктатура“ може да породи чувство за малоценност и различни видове неврози /често несъзнателни/. Майчината авторитарност причинява много повече вреди, когато се крие зад различни маски: прекалена нежност, абсолютна доброта, вманиачена пожертвователност и други. Много мъже в душите си остават „залепени“  за майките си или пък вътрешно продължават да изпитват страх от тях, дори когато, са далеч от тях. В отделни случаи безкрайното възхищение, което някои момчета изпитват към майките си, може да доведе до същия резултат.

Майчинството е свято нещо, но при условие, че успее да съхрани мъжествеността на момчето. Именно защото, майчинството е нещо чудесно, то не трябва да се превърне в сантиментален роман или в търсене на някакви компенсации. Много мъже изпитват чувство за вина, когато се решат да встъпят в брак, дори майка им да се чувства добре от този факт. Случаите с властните майки, под каквато и форма, да се проявява тази авторитарност, винаги има силно негативни последици, върху секса.

Ролята на бащата: Бащата олицетворява слънцето, силата, примера и властта. Това е друг омагьосан кръг, от който детето трябва да излезе един ден. Бащата трябва да признае способностите на детето си, да му вдъхне увереност в себе си. Когато бащата е тираничен или безволев, момчето расте с чувство за малоценност и за поражение. Чувства се ненужно, в крайни степени дори нищожно, смята, че го търпят по милост и тн. Всичко това не би му позволило да се превърне в полово зрял мъж, след като е психически незрял.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather