Прилики и разлики между психиатър, клиничен психолог, психотерапевт и психоаналитик

Прилики и разлики между психиатър, клиничен психолог, психотерапевт и психоаналитик

Неслучайно възникват неясноти по този въпрос – изброените професии имат много общо помежду си:
-Осигуряване на достатъчно време, защитено пространство, конфиденциалност и липса на морално осъждане.
-Интерес към всички аспекти от личността и функционирането, а не само към отделен симптом.
-Разбиране за влиянието на психиката върху телесното здраве.
-Уважение към пациента; приемането му като говорещ субект, който участва равностойно в своето лечение, а не като обект на изследвания и манипулации.


Основни разлики:


Психиатърът е лекар,  само той може да предписва (и спира) медикаменти. От друга страна, специалността по психиатрия сама по себе си не е достатъчна за практикуване на психотерапия – необходимо е допълнително формиране.
-Не всеки психолог е клиничен психолог, има и други възможни специализации – спортен психолог, училищен психолог, бизнес психолог и т.н.


Клиничният психолог е обучен да работи с телесно и психично болни хора, да провежда диагностика с помощта на психологични тестове, да прилага определен психотерапевтичен метод, в зависимост от формирането си.


Психотерапевтът е обикновено психолог или психиатър (понякога и с друга специалност), който има допълнително формиране с три основни компонента: (1) лична терапия;

(2) теоретично обучение; (3) работа под супервизия. Не всеки психотерапевт е психоаналитик.

Психоаналитик е човекът, който се е осмелил да изследва собственото си несъзнавано и да преоткрие „на собствен гръб“ теорията на Зигмунд Фройд. Той ще поиска от Вас да казвате всичко, което Ви дойде на ум, да не премълчавате нищо от съображения, че не е важно, не е удобно или не е свързано с темата.

Източник:  www.bozhkova.dir.bg

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather