Психологът като ключ за решението на проблемите

Психологът като ключ за решението на проблемите

В последно време, като че ли нагласите на хората у нас се развиват в посока на това да се търси помощ от психолог и сякаш това вече не е така странно, както преди няколко години. В работата ми, обаче сега все по често се срещам с хора, които нямат ясна представа затова как може да им бъде полезен психологът. Случва се така, че притиснати от своя проблем, страдащи, хората очакват бързо решение, съвет, символичното хапче, което психологът ще им даде и, което ще прекъсне страданието……Това до известна степен е закономерно явление, което се основава на механизма на проекцията. Всеки човек носи знанието за собствения си психичeн конфликт и за неговото разрешаване, но то е неосъзнато и в тази връзка той го проектира върху човека от когото търси помощ, психолог или психотерапевт. Често обаче този добре познат в психологията защитен механизъм е използван от множеството автори на книги за самопомощ и за бързо решение на проблеми от различен характер, чрез техники на самовнушение и други похвати, за да примами хората, които търсят отговори на свои въпроси и да им обещае, че това ще се случи бързо и сега, веднага, само ако следват няколко стъпки или съвета….. Може би това стои в основата на очакванията на някои от хора, които отиват при психолога, за да получат готово решение за своя проблем. И тук идва развръзката, която не са готови да чуят, а именно, че всеки сам носи у себе си ключа към разрешаването на проблема, но е необходимо да положи усилия за това. Необходима е известна доза мотивация, за да го постигне, разбира се с подкрепата на психолога. В тази връзка, пиша за някои маркери, по които се случва работата и които да създадат представа за консултирането при психолог, терапията и премахването на страданието.
Ролята на психолога
Той не дава съвети, а цели да насочи човека, да акцентира върху определени неща, които са в основата на проблема и да подпомогне своя клиент да мисли в тази посока. Важно е да запази неутрална позиция и да приема с отворени сетива и с разбиране преживяванията, мислите, емоциите, спомените, желанията, мечтите или сънищата на клиента, докато той търси, изгражда, развива и променя вътрешния си свят в атмосфера на емпатия и конфиденциалност.Няма верни и неревни отговори, никъде не можеш да сгрешиш. Водещо е индивидуалното усещане на клиента за страдание.
Клиентът и неговата психична реалност
Всеки човек има своята психична реалност. Има своите мисли, чувства, емоции, мечти, желания, представи за нещата от живота, които са резултат от целия му житейски път до момента. Всеки човек има своята история, оставила във всеки един момент своя отпечатък върху него. Тава е причината всеки да възприема и да тълкува по различен начин всичко заобикалящо ни, това е и причината някои на пръв поглед елементарни неща за едни хора да причиняват дълбоко страдание у други… Всички сме различни. Имаме своята индивидуалност и своята психична реалност…,а това означава, че панацея за страданието няма. Щом страданията на хората са различни, причинени от различни конфликти, то и техния лек е различен. Няма универсални рецепти, универсални съвети или по точно има, но те не помагат, защото на рационалното, логично ниво много от хората знаят какво да направят, но чувствата и преживяванията им често са в дисонанс и се различават от логиката.
Страданието
То е резултат от различно преработени травматични преживявания, успешно или не толкова успешно преминати закономерни етап в развитието ни, преживявания, причинили ни болка, за които ние чисто защитно се стараем да не мислим и скоро напълно изгонваме от съзнанието си и забравяме, но те продължават да работят активно.
Преработката
Разрешаването на вътрепсихичните конфликти, интегрирането на неприемливи емоции, решаването на проблемите е свързано с задълбочено вглеждане в минали или настоящи преживявания, което често само по себе си предизвиква страдание и е необходимо човек да бъде мотивиран да търси своите отговори. Осъзнаването и преживяването на някои дълбоко заровени, забравени емоции изисква време и усилия, но тогава сам човек е открил своите отговори и постиженията са трайни и резултатни. Работата е вълнуваща, болезнена и плашеща и често хората не са подготвени за това. Целта е клиентът да преоткрива собствените си желания, да осмисли по нов начин случващото и да вземе живота си в свои ръце. Когато човек разбере, как действа онова дълбоко скрито в него препятствие, което го спира да разгърне потенциала си, пречи му да промени живота си, изчерпва силите му и вгорчава радостта и любовта на близките му, тогава идва промяната.
Психотерапията
Този така лесно описан по горе процес, всъщност отнема време и е необходимо инвестиране на енергия и усилия. Психотерапията е отговорно и амбициозно начинание и е необходимо голяма доза готовност и мотивация, за да предприемеш тази крачка. Психологичното консултиране
Ако изпитвате постоянни трудности, но готовността за психотерапия не е налице то, тогава психологичното консултиране ще ви даде възможност да изследвате тези проблеми с психолога. Консултирането е активен процес, който ще ви направи способни да разберете по-добре трудностите, които срещате, ще повиши увереността в собствените ви способности, и по такъв начин ще ви помогне да достигнете до решение и по-ясна перспектива за бъдещето.В процеса на консултиране могат да бъдат идентифицирани и маркирани темите за бъдеща психотерапевтична работа.
Психологическият кабинет
Това е защитено, уютно и подкрепящо място, към което клиентът може да се завръща многократно. Психологът е онази разбираща, емпатийна и неутрална фигура, която ще устои на страха, отчаянието, загубата и болката и ще Ви чуе.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather