1. Попълва се от дипломирани психотерапевти или такива, които са в процес на дипломиране. Посочете каква степен /правоспособност/ имате, за всяко едно от Вашите обучения, номера на дипломата си за психотерапевт и/или членския си номер в БАП. Ако не сте членове на БАП или дипломата Ви няма номер, изпратете ни сканирано копие на сертификат, удостоверяващ обучението Ви (няма да бъде публикувано).