Регресия в психотерапията

Регресия в психотерапията

Регресия означава връщане назад към миналото или даден минал момент. Регресия в психотерапията се използва основно за:

1.възстановяване на спомени

2.трансформиране на негативни чувства от миналото

3.освобождаване на изтласкани или потиснати емоции от безсъзнателната част на психиката

Най-популярните техники, базирани на регресия са възрастова регресия и регресия в минал живот.

Възрастовата регресия позволява на клиента да се докосне до минали, дори най-ранни детски спомени, чувства и мисли като част от психотерапевтичния процес. Най-често възрастова регресия се прилага от хипнотерапевт, който въвежда клиента в променено състояние на съзнанието. В това състояние клиентът има по-голям достъп до несъзнаваната част на своята психика, включително достъп до своите по-ранни спомени и възможността да трансформира изтласкани и потиснати емоции.

Човешката психика е така устроена, че когато нещо травмиращо или болезнено се случи, най-често се задейства защитен механизъм, който изтласква негативната емоция към безсъзнателната част от психиката. Изтласкване в психоанализата е защитен механизъм на избирателно забравяне на материал, свързан с конфликт или стрес. Целта е да се елиминират от съзнанието емоции, мисли, спомени или асоциации, които карат човека да преживявава емоционален дискомфорт, конфликт, болка или стрес. Изтласканият материал, обаче не е загубен, той се съхранява в безсъзнателната част на псхиката. По този начин човек си осигурява време да се справи със болезнената ситуация и наглед всичко изглежда добре, но всъщност болката от преживяваното е блокирана в неговото безсъзнателно и той потиска травмата дълбоко вътре в себе си.

Важно е да се отбележи, че хората рядко осъзнават, че използват защитни механизми. Защитните механизми в своята същност са несъзнателни психични стратегии, т.е. не са плод на съзнателен избор. Именно затова са ефективни в своята основната цел: редуциране или избягване на негативни емоционални състояния.

Това е първосигналната защитна реакция и ако трябва да се илюстрира, доста прилича на щраус, който крие главата си в пясъка. По същия начин, нашата първа реакция е да се скрием от болката като я натикаме дълбоко в безсъзнателното – там, където не я усещаме, не я виждаме, чуваме и почти сме забравили за нея. Почти, защото това, че са в безсъзнателната част, не значи че травмата, болката, негативната емоция престават да съществуват и да влияят на живота ни. Просто функционират на друго ниво и така често предизвикват дисонансни състояния като негативни чувства, мисли, навици и модели на поведение, които не можем да си обясним.

Възрастова регресия се използва за освобождаване на дълбоко потиснати преживявания, вътрешни конфликти, зависимости, вредни или разрушителни модели на поведение, нездравословни мисловни модели, ирационални страхове и фобии.

Регресия в минал живот е техника, при която клиентът има достъп до различен вид спомени или спомени от „минал живот”. Някои практикуващи вярват, че това са действителни спомени от минала инкарнация, а други ги приемат за фантазии. И в двата случая, техниката не се използва за доказване или отхвърляне съществуването на минали животи и прераждане, а като удобен за клиента формат, в който могат да бъдат трансформирани негативните чувства, да бъдат освободени дълбоко блокираните изтласкани емоции, деструктивни убеждения и комплекси, вътрешни конфликти, вредни навици, разрушителни модели на поведение.

Една от концепциите предполага, че когато за клиента е твърде болезнено да си припомни дадено травматично събитие от своето минало, тогава дизайна на терапевтичната сесия като „минал живот” е един по-безопасен и удачен за него формат, в който може да се освободи блокираната емоция, докосвайки се до алтернативната реалност на „миналия живот”. Друга концепция твърди, че човешката психика съдържа компоненти извън своя собствен житейски опит и своите собствени спомени и това са именно спомените на нашите предци, чиито животи са архивирани в нашето безсъзнателно. По този начин регресията в минал живот позволява да се докоснем до първопричини за състоянието и проблема, отвъд своя собствен житейски опит и своите собствени спомени.

Независимо дали приемаме, че това са действителни спомени от минали прераждания – наши или на нашите предци, или една фантазия на клиента, и в двата случая регресия в минал живот е доказано ефективна техника за справяне с редица проблеми и състояния.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather