Самоувереност

Самоувереност

Терминът самоувереност, се подразбира в огромна степен от само себе си – за да постигнете успех, трябва да вярвате в собствените си възможности. Това обаче не означава, че вие разполагате с неограничени възможности. По скоро вие сте собствения си инвентар и трябва да откриете кои са силните ви и полезни качества, след което да ги организирате посредством конкретен план за действие, чрез който да постигнете набелязаната основна цел. Когато говорим за самоувереност, не можем да подминем и думата „вяра“. Не става въпрос за вяра във Висша сила, а вяра във вас самите. Умът, който изпитва съмнение, не е способен на креативност. Колкото и да търсите, едва ли ще откриете доказателство за някое голямо постижение, в която и да е област, което не се е появило, благодарение на въображението и което не е било осъществено – благодарение на вярата!

За да постигнете успех, трябва да вярвате в собствените си способности да осъществявате всичко онова, което сте си наумили. Освен това трябва да превърнете вярата в навик и в хората, които ви заобикалят, независимо дали са по-висшестоящи  или по-нисшестоящи от вас. Наличието на конкретна цел е първата необходима стъпка за всяко едно значимо постижение, но самоувереността е онази невидима сила, която убеждава, направлява или ръководи човек, да продължава все по-напред и по-напред, докато не осъществи целта си. Без самоувереност нито едно постижение, не би могло да достигне отвъд фазата, наречена „цел“, защото целите сами по себе си не означават нищо. Много хора разполагат със смътни цели и затова не стигат до никъде – просто им липсва самоувереност да си изготвят конкретни планове за осъществяването им. Не забравяйте, че страхът е основният враг на самоувереността. Почти всеки човек изпитва шест основни видове страх, като всеки един от тях трябва да бъде овладян, преди човек да развие достатъчно самоувереност и да постигне изключителен успех.

Шесте основни видове страх са:

  • Страх от критика
  • Страх от влошаване на здравето
  • Страх от бедност
  • Страх от старостта
  • Страх от загубата на любовта на някой човек
  • Страх от смъртта

Преди да развиете самоувереност, която да ви помогне да се справите с пречките, заставащи на пътя ви към успеха, трябва да си направите едно обстойно самонаблюдение, за да разберете колко от шестте фактора ви пречат. Ако отделите няколко дни, за да проучите себе си, да помислите и разсъждавате върху това, много лесно ще откриете даден страх или страхове, които не ви позволяват да бъдете самоуверени. Щом откриете кои са враговете ви, много по-лесно можете да ги елиминирате.

За да пожънете успех във всяко едно начинание, трябва да разполагате с конкретна цел, за която да работите. Трябва да сте подготвили и конкретни планове за постигането на въпросната цел. Нищо ценно не може да бъде осъществено без наличието на конкретен план или процедура, която да бъде следвана системно и непрекъснато всеки ден.  Има едно нещо обаче, с което са съгласни и невролози и психолози, психотерапевти и психиатри – най-общо казано това е силната връзка между събитията в живота ви, мислите и убежденията ви. Следователно всеки човек, който има определена цел и изцяло вярва във възможностите си да я реализира, не може да търпи поражения постоянно. Може да го съпътстват временни неуспехи, понякога може и да са наистина много, но такъв човек никога няма да бъде сполетян от провал.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather