Спорове в двойката

Спорове в двойката

Много двойки отиват в кабинета на психолога или психотерапевта с надеждата да сложат край веднъж завинаги, на определени спорове, които непрекъснато се повтарят. Истината е, че всяка двойка има поне едно, а понякога четири или пет различия, които никога няма да изчезнат и винаги ще бъдат източник на напрежение или раздразнение. Това се дължи на различията на индивидуалността, както и в нуждите и потребностите, произтичащи от начина на живот на партньорите. Ако единият партньор обича да общува, а другият предпочита по-уединени дейности, от време на време ще избухват конфликти в тази област. Но все едно дали го вярвате или не, тези различия не са проблем. Има полезни начини двойките да се справят с нестихващите си разногласия. Но те изискват позитивна нагласа спрямо въпросните реакции. Ако различията и несъгласията ви карат да възприемате връзката като нездравословна, тогава никога няма да можете истински да се справите и „примирите“ с различията. Вместо това ще търсите начини да се отървете от тях веднъж завинаги. Трите най-ползотворни нагласи, които бихте могли да възприемете са:

1. Различията в индивидуалността са нещо постоянно. Те могат да бъдат коригирани или видоизменени, но не и елиминирани.

2. Ако проявя гъвкавост и приема съществуването на различия, и двамата ще бъдем по-щастливи.

3. Ако напусна партньора си заради някой с различна индивидуалност, ще заменя едни перманентни разногласия с други.

Не толкова съществуването на различия, колкото постоянното усилие да принудиш партньора си да промени определени личностни черти е пагубно за връзката. Когато двойката периодично води война, всеки партньор се чувства като жертва. Това кара и двамата да проявяват по-голям инат и безкомпромисност, което само подклажда усещането за несправедливост и у двамата. В резултат партньорите заменят нежното отношение един към друг с негативно. Щом започнете да възприемате партньора си в негативна светлина и различията ви поляризират, връзката е сериозно подкопана и идеите за измъкване от този контакт започват да се появяват по-често. Ако развиете по-позитивна нагласа спрямо различията помежду ви, ще можете да се справите с тях. Възприемете го като адаптиране към климат, при който понякога става непоносимо горещо, студено или дъждовно. Може да не ви харесва, но ако сте избрали да живеете на въпросното място, ще свикнете да се адаптирате. На моменти ще ви създава неудобства, но ползите от живота там превъзхождат негативите по преместването на ново място. А ако все пак изберете да се преместите в нов климат, ще се изправите пред нови разочарования. Възможно е климатът да е приятен, но мястото да е пренаселено или цената на живота да е твърде висока, или да сте твърде далеч от приятелите и близките си. Пълно удовлетворение е рядко явление.

Когато възникнат все същите стари разногласия, партньорите трябва да подходят към проблема като се запитат: „Как искаме да се справим с това този път?“ Подобна нагласа разкрива приемане, че различията ще се появяват от време на време, но има и готовност за сътрудничество и намиране на обща гледна почва, когато това стане. Понякога единият трябва напълно да отстъпи на другия. Друг път решението ще бъде временен компромис. Какъвто и да е отговорът в конкретния случай, двойката е наясно, че е само въпрос на време, преди да им се наложи да се изправят пред проблема отново. Според изследователите около 70 процента от караниците на двойката са за вечни, „нерешими“ проблеми. Ако партньорите прекратят опитите си да елиминират различията си и вместо това започнат да се справят с тях по-справедливо и ефикасно, при повечето ще има осезаем спад в броя на споровете и това ще засили сътрудничеството, добронамереността и приятелството.

Как да действате:

1. Започнете да се отнасяте към различията си с чувство за хумор. Умението от време на време да се надсмивате над различията си, може да бъде от голяма полза.

2. Оценете ползите от различията си. Най-вероятно предпочитанията на вашия партньор ви осигуряват досег с определена житейска философия. Може би вашите различия ви балансират и поучават по някакъв жизненоважен начин.

3. Откажете се да обвинявате другия. Спрете гневните дебати. Споровете и усилията ви да убедите другия наистина ли помагат? В крайна сметка трябва да направите компромис и да се съгласите да имате разногласия. Започнете с тази нагласа и елиминирайте войнствеността. Това ще ви спести енергия и ще насърчи добронамереността.

Не забравяйте:

1. Във всяка двойка партньорите имат различия в индивидуалността или в начина си на живот, които никога няма да изчезнат напълно.

2. Усилията по отстраняването на тези различия са по-вредни за връзката от самите различия.

3. Стремете се да бъдете справедливи.

4. Различията ви няма да ви дразнят толкова, ако успеете да ги погледнете с чувство за хумор.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather