Сънищата – послания от подсъзнанието

Сънищата – послания от подсъзнанието

„Сънищата ни подготвят, анонсират или предупреждават за ситуациите, дълго преди те да се случат. Това не е някакво чудо или ясновидство. Повечето кризи имат дълъг инкубационен период в подсъзнанието ни.“ Юнг

Сънищата са послания от подсъзнанието, които ни показват къде се намираме по пътя, с какво се борим и къде ни очаква нашата съдба. Съдбата ни е да позволим на светлината на съзнанието да проникне в тъмните неизживяни кътчета от нашата личност и вътрешен свят. Сънищата ни завеждат в тези кътчета. Те ни казват нещо, което още не знаем, никога това, което вече знаем. Те ни показват собственото ни лице, което крием. Разкриват пренебрегнатите или отречени страни на нашата личност. Това, което изключваме от съзнателния си живот, идва при нас в сънищата и моли да бъде включено, тоест консолидирано в цялостната ни личност. В този смисъл сънищата примиряват съзнателното и несъзнателното. Сънищата са агенти на промяната. Когато се вслушаме в тях, те ни водят в нашия по-дълбок, вътрешен, неоткрит свят. „По-дълбок“ означава, че се създава една по-силна и обогатяваща връзка между съзнателния и несъзнателния ни живот. Всички хора сънуват, и то всяка нощ, обикновено на интервали от по деветдесет минути. Сънищата в началото на нощта траят по една до две минути, а в края – до един час. Те биват съхранявани в краткосрочната памет, така че лесно се забравят, независимо колко ясно си ги спомняме, когато се събудим. Всички сънуваме цветно, но цветовете забравяме първи. Сънищата си служат със събитията от предишния ден като средство, с което да разкажат своята история. Повечето хора имат някакъв сън, който се повтаря през целия им живот или в определени негови периоди. Тези сънища може да целят:

– Да компенсират някаква липса в съзнателния живот.

– Да предугадят предстояща промяна, преход или духовна трансформация.

– Да асимилират дадена физическа или психологическа травма /тъй като шокът се абсорбира най-добре чрез повторение./

– Да демонстрират естествената тревога, свързана с липсата на подготовка, закъсняване, загуба на контрол, световно бедствие, неподвижност или фантазии за спасяване.

Когато работим с повтарящите се сънища, трябва просто да обърнем внимание на това, как се променят детайлите – дали сочат към по-голяма или по-малка интеграция на проблема, с който са свързани. Второ, повтарящите се теми сочат към вашите тревоги, скръб или дефицити, така че да можете да се занимаете с тях. Повтарящите се сънища, трябва не толкова да се тълкуват, колкото да се изчерпят. Те се разиграват многократно като драми, докато не бъдат интегрирани и с тях не се приключи по естествен начин.

Кошмари – кошмарът е сън, от който се събуждате с ужас. Той е шокова терапия, провеждана отвътре. Той е начинът, по който несъзнателното подчертава своето послание, като го прави толкова стряскащо и впечатляващо, че ни принуждава да му обърнем внимание. Важно е да позволим на кошмара да продължи отвъд границата на страха, като конфронтираме героите, от които се страхуваме и ги попитаме каква е тяхната цел. Това може да не е възможно в съня, но може да се постигне, като си го представим, след като сме се събудили. Имайте предвид, че ужасните кошмари и грубите или садистични образи в сънищата не означават, че сте лош човек и във вас дремят ужасни неща. Във всеки са складирани всички възможни образи на човека – съвсем неутрално, точно както и в речника се събират понятия. Няма лоши сънища. Всеки сън ни дава необходимата информация за това какво не сме извадили на светлина, какво не сме трансформирали. Страхът в сънищата разкрива нашата сянка, която моли да се сприятелим с нея. Променете думите „Колко съм зле.“ с „Колко е наложително да зная това, да направя това или да включа това.“
Инкубация – инкубацията на сънищата е древна практика, която е силно изявена в храмовете на Асклепий, бог на лечението. Да инкубираш сън означава да го провокираш, във връзка с дадено безпокойство. Чрез нея човек се консултира със собствената си цялост, която ни носи мъдрост и изцеление чрез сънищата. Съществува една тройна техника, която може да улесни процеса. Първо се концентрирайте върху грижата или въпроса си през деня и на заспиване. Второ, помолете вътрешното си същество за отговор и трето, обещайте някакъв дар в знак на благодарност, ако го получите. Дарът може да е услуга за някого, доброволческа дейност, дарение и тн.Сънищата идват от вътрешно знание, което е по-голямо от егото, но изисква неговото сътрудничество, за да бъде разбрано. Безсловесното ни човешко естество говори с приближения, символи и метафори, за да ни свърже с разделените части на нашето аз. Всеки герой и обект в съня е символ за част от нас, която моли за внимание. Символите са много лични и индивидуализирани, така че няма голяма полза от книгите, които ги дефинират. Активното въображение е техника по Юнг, за работа със символите на несъзнателното и определяне на уникалното им значение. Тя представлява сътрудничество между съзнателното и несъзнателното, чрез която водим диалог с образите от съня, за да открием и активираме тяхното послание. Чрез тази техника може да се занимаем с всеки силен и въздействащ образ /особено ако се повтаря през годините/. Съзнателното изследване на образите, изникнали от подсъзнанието, ни помага да преживеем най-дълбоката част от себе си. За Аза активното въображение играе ролята, която терапията играе за егото, за него образите са това, което мислите са за ума. В активното въображение символите разкриват и активират скрити истини за нас. Всичко, което може да бъде визуализирано и ангажирано с помощта на въображението, се превръща в средство за разкриване на личността и духовна трансформация. Юнг говори за това, когато отбелязва, че „митовете и символите изразяват процесите на душата много по-красноречиво и ясно, отколкото най-ясната концепция, тъй като символът е не само визуален, а и активира наново дадено преживяване. Тук нещата можем да ги разберем единствено чрез съчувствие, в което липсва агресия, а прекалената яснота пречи на този подход“.

Метод за активно въображение

1. Използвайте медитация, за да изпразните мислите от съзнанието си.

2. Настройте съзнанието си за слушане, без да му диктувате – „Отварям се за вътрешни послания.“ , “ Готов съм да зная това, което трябва да зная.“, „Разбирам, че подсъзнанието ми може да е инструмент, който да лекува“.

3. Започнете диалог с образа чрез писане, рисуване или движение, без да тълкувате. Този диалог произтича от усещането ми за:

– образа такъв, какъвто го виждам, а не какъвто ми се иска да е.

– това, което казва образът, без да насочвам посланието му.

– отклика ми, който не се диктува от желание да споря или да доказвам нещо.

– спонтанната ми интуиция

4. Създаване на утвърждение, с помощта на което декларирам всеки резултат от този процес, например: „Аз прощавам все повече“.

5. Ритуал или действие, което ознаменува резултата и почита получения дар.

Техниката за активно въображение, изложена горе, е полезна в работа със сънищата. Ала образите, представени в сънищата, имат трансцедентални аспекти, които не могат да бъдат обхванати с никаква техника. Един от начините да разсъждавате върху образа е просто да го задържите в съзнанието си, без намерение да изтръгнете някакво послание от него. Това е проява на съчувствие към него, която може да доведе до неусетна вътрешна промяна, обогатяваща работата ви със сънищата в духовно отношение. Юнг идентифицира образа с душата. Образите от сънищата не изобразяват нищо извън конкретната личност. Те не могат да се сведат до нещо и се отнасят единствено към самите себе си. Те са независими от мисловните конструкти и нито сочат към друга реалност, нито се определят от някоя. Образът от сънищата не е продукт на въображението, той е огледало на Аза. Той не е символ, а същностно положение. Ето защо, когато разсъждението върху образа е в духа на почуда и уважение, ефектът е голям. Не е необходимо да търсим значения в образа. Той сам разкрива ролята си. Когато налагаме върху образите определено значение или се стремим да го извлечем от тях, ние само заглушаваме посланието им. Целта на образа е да го забележим, не да го проумяваме, да го закриляме, не да го консумираме, да го почетем, не да го използваме. Доверете се на образа, който е дошъл до вас чрез сънищата и му дайте място като нещо реално в живота ви. Той е реалното присъствие на собственото ви Аз.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather