Условия за ползване

Ползването на Psiholozi.com е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.
Psiholozi.com се стреми да получи и публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която Psiholozi.com не носи отговорност. Екипа на сайта не носи отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

Потребителят изрично се съгласява да използва Psiholozi.com изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от Psiholozi.com, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където Psiholozi.com няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация.

Psiholozi.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия сайт. Посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

Psiholozi.com си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.
Psiholozi.com не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

Всички изображения, текстове, документи и друга информация, публикувани в този сайт са собственост на Psiholozi.com, или са публикувани с изричното съгласие на включените в каталога участници. Всяко ползуване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение от страна на Psiholozi.com е забранено и ще се търси отговорност по предвидения от закона ред. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено. Включването на връзки към Psiholozi.com във всякакви форми на СПАМ реклама (нежелани е-мейли, MassMailing и др.) е забранено.

Включването на връзки във Вашия Интернет сайт към Psiholozi.com е свободно.