Физическо и психическо здраве за децата

Физическо и психическо здраве за децата

Какво е психо-хигиена и как да я прилагате?

Много е модерно да се говори за психическото здраве на децата. Това е така, понеже всеки ден се акцентира и набляга на поведението на деца и юноши, които не са научени на така наречената психо-хигиена.

Накратко казано: психическото здраве изгражда у децата, както и у техните родители, способността за създаване на хармонични отношения с хората, както и създава участие на личността в социалните условия на заобикалящата среда.

Смея да твърдя, че добрата психо-хигиена е предпоставка за адаптация на детето и максималното му реализиране в живота. Психо-хигиената у детето трябва да започва да се възпитава още от най-ранна възраст. Тази точка от това ръководство има за цел да Ви покаже как да сторите това по най-лесния начин.

Добрата психо-хигиена предпазва детето и юношата от възникване и разпространение на невротични смущения и психически заболявания. Важно е да запомните, че доброто психично здраве премахва смущенията в детския характер.

За това: научите ли детето си да мисли правилно, това означава, че то ще има добра психо-хигиена. Тя определя поведението на човек, както и социалната му адаптация.

Не допускайте раздвояване на съзнанието у детето!

За добро и пълноценно психическо здраве на Вашето дете е от особено значение да не допускате раздвояване на съзнанието. Какво означава това?

Когато човек се разкъсва от лоши мисли, съмнения, вина – веднага получава дисхармония в психическата сфера. Това се отнася в пълна сила и за Вашите деца. Когато в едно семейство с проблеми – лични, финансови, проблеми на съпружеските взаимоотношения и т.н., мислите, които терзаят децата, са точно в дисхармония в психическата им сфера. Такива деца са буквално обременени от проблемите и мислите на своите родители и техните натрапливости. Горещо съветвам семействата, претърпели лична загуба, развод, провал, катастрофи, болести, насилие – веднага да потърсят специализирана помощ, за да им се окаже подкрепа, която да ги научи как да не влияят на децата си, разрушавайки психическото им здраве.

Когато се получи подобен колапс като гореспоменатите, родителите не желаят да осъзнават, че точно в такива моменти се раздвоява съзнанието на децата им. След време те се учудват на агресивно поведение, депресии, неврози, хипохондрии, мании, фобии и други психични разстройства.

Дете, което е с раздвоено съзнание, по една или друга причина, започва своята вътрешна, дълга и болезнена, душевна борба. Мислите, които се пораждат в детския свят, са причината за всичко, което разрушава добрия психически баланс.

Родители, децата Ви са крехки! Вие поемете отговорност за своя проблем, а мислите си – контролирайте! Всяка една мисъл или действие от Ваша страна, могат и действат разрушително върху децата! Помнете това!Единството на самото съзнание е изключително важно за нормална и здрава психика!

Как да опазите психическото здраве на децата си?

За да запазите добрия психически статус на децата, Вие на първо място, трябва да опознаете себе си.

Няма друг път!

Познанието на самата Ви личност ще Ви помогне да се справите с абсолютно всичко! Всеки ден се старайте да насочвате правилно мислите си и съзнателно да избягвате отрицателните емоции. Когато детето Ви усети, че във Вас няма напрежение (децата са много по-чувствителни от възрастните), тогава у него няма да има борещи се емоции на страх, гняв, вина, отхвърляне.

Изградете си начини за саморегулация на психиката. Самовъзпитавайте се и развивайте силна воля. Когато се упорити и нищо не Ви спира, можете да предадете урока и на Вашите деца. Никога не учете на нещо децата си, ако в главата Ви се въртят лоши мисли или не сте в настроение. Това е един пагубен и погрешен подход!

Нека да Ви разкажа един случай…

Веднъж при мен дойде разтревожена майка на 7-годишно момченце. Жената поиска съвет – не знаеше как да реагира, защото синът й „не се държал адекватно”. Попитах какво значение предава на думата „адекватно” и тя се затрудни. Ясно беше, че майката се тревожеше за адекватното поведение на детето.

Жената сподели, че момчето се държало избухливо и неконтролируемо както баща си. То буквално копирало неговия войнствен характер и дори се изразявало както него – употребявало думи, неподходящи за възрастта му (неподходящи за интелигентен човек), както и често посягало на самата майка.

След няколко срещи с майката, а по-късно – със сина й, установих, че в продължение на години в живота на това семейство се е поддържала лоша, направо ужасна среда. Не е имало никога уроци по психо-хигиена, както и нормални взаимоотношения. Постоянните скандали, тревоги, лошо отношение, кавги, са създали един объркан, илюзионен свят у детето.

Получило се е дълбоко раздвоение на съзнанието, както и неадекватни за възрастта психически смущения. Тук искам да отбележа, че на възраст от 7 години едно превъзпитаване на съзнанието е сложен процес. Отказът на двамата родители да съдействат за доброто психическо здраве на детето си, само показва, че самите те не са възпитавани в правилни насоки, самодисциплина и най-вече – липсва психо-хигиена.

Опазването на доброто психическо здраве на децата е Ваше задължение! Личността, в която ще се превърне детето Ви, ще бъде част от обществото като цяло. За това – работете върху психическата издръжливост и добра емоционална дейност.

Целите в живота

Няма човек, който да няма заложби! Просто няма такъв! За да бъдат реализирани дадени заложби е важно да се познаваш!

Това важи и за децата. За да се развиват способностите на децата, а и на възрастните, е необходимо да има цел. Живот, който няма цел, е напълно трагичен. Родителите силно и с любов трябва да възпитават у децата си „поставянето на цели”. Това е процес, който не само подпомага доброто психическо здраве, но и внася в живота радост и вдъхновение. Развиването на целите е достойно дело!

Научете детето Ви да има цел – далечна и значима! Тя трябва да носи благородство и да дава смисъл на целия живот.

И Вие и Вашите деца, разполагате с живота си според своите разбирания. Да, правилно прочетохте! Един празен живот, без цели, е изгубен!

Всяка цел в живота на отделния човек е съобразена с неговите възможности, способности и талант. Всяка далечна цел трябва да е постижима, а не да е въображаема и да е по-скоро илюзия. Не разбирайте погрешно схващането, че целите са само професионални и развиват само тази част от живота. Не! Напълно погрешно!

Когато са малки, децата имат цели, за които възрастните често им се присмиват.

Обърнете внимание: децата, които са възпитавани, че е нужно да преследват целите си до край – в крайна сметка ги постигат.

Тези деца, на които им е внушавано, че няма достатъчно пари, или че не са способни, че целта не е за тях – напълно се провалят в живота. Бъдете от родителите, които са уверени в постигането на целите на децата си!

Добрата психика изисква вдъхновение и творчество

Един от най-важните и съществени елементи за добро психическо здраве както на деца, така и на възрастни, е вдъхновението. Без вдъхновение нищо не може да се получи. То е живителната сила на всяко действие. Родителите могат да превърнат целия възпитателен процес във вдъхновение. Ако за тях то се изразява в това да възпитават децата си с любов – ето, че това ги е вдъхновило.

Други смятат, че ги вдъхновява смелостта – ето още едно поприще, в което може да се изявите като възпитатели. Казвам, че когато човек получава вдъхновение, той съдейства за добрата функция на цялата психика. Потърсете всички средства, които Ви носят наслада и вдъхновение. Винаги сте знаели кои са те. Няма нито единчовек, който да не е бил вдъхновен или поне в част от живота си да е благоговеел пред някой достоен подвиг.

Много често се връщам назад в историята на човечеството и на постиженията на хиляди велики личности. Всички те, без изключение, са получили вдъхновение. То е дало тласък за най-добрите им успехи и е допринесло за уважението им в обществото.

Същото може да сторите и Вие – без изключение! Подтикнете децата си да се вслушват във своите идеи и да търсят начините за реализирането им. Поставяйте им добро доводи, които да ги вдъхновяват. Така ще засилите и чувството им за отговорност. Правите ли това често, Вие ще бъдете щастливи родители.

Друго магическо средство, на което е необходимо да обърнете внимание, е творчеството.

Днес, много родители проявяват характера на така наречените „високи амбиции” към децата си. Често имат желание децата им да постигнат това, което те не са могли и така правят най-голямата грешка. Те не само пораждат в децата си комплекси за малоценност, но и проявяват агресия, ако детето не изпълни това, което му се нарежда.

Прекалено взискателните и ориентираните към амбиции родители се провалят веднага, след като осъзнаят, че всъщност това, което искат, се отнася за тях!

Акцентирайте на творческия подем и енергия във Вашите деца.

Ако едно дете проявява склонност към музиката, не го карайте да учи математика! Толкова е просто!

Само защото институцията училище е наложила това „правило”, не означава, че то трябва да се спазва на всяка цена.

Ако пък детето Ви изпитва затруднения в една или друга област, това означава, че има друга, в която е по-добро. Вие като родители най-добре трябва да знаете коя е тя! Не насилвайте децата да правят това, което не им се удава! Колко много животи са провалени, заради „задължителни” родителски изисквания!

Познавам човек, чиито родители имат традицията да „обучават” у децата си да следват само една и съща професия, която се предава по целия им род – те всички са икономисти!

Каква загуба!

Когато съм разговаряла с порасналите им деца (вече завършили икономика), те винаги са споделяли, че не са щастливи от това, което правят! Просто са „обучавани” да следват икономика, за да „не засрамят рода”!

Това е ужасно и е доказателство за това как е било подтиснато творчеството – още в най-ранни детски години! Представете си как всичките мечти на едно дете се изпаряват, само защото му е наложено да стане и да се реализира по желанието на своите родители! Не правете това в никакъв случай с Вашите деца!

Търсете творчеството, за да бъдете щастливи родители, на щастливи деца!

Физическо здраве – как да го постигнете?

Несъмнено е, че повечето здравословни, а и психически проблеми идват от нездравословен начин на живот. Доброто здраве на децата, а и Вашето, зависи от начина, по който подходите към него. Той може да бъде изключително опростен, стига да знаете как да действате.

Тайната на доброто здраве се състои в това да можете да спазвате природосъобразните правила на тялото и ума. Запомнете добре това изречение! Природосъобразният живот може да постигне не само телесно, но и психическо и духовно здраве! Всяко лекуване носи само временни резултати, ако начинът на живот е неправилен!

Виждате и сте свидетели на пагубна статистика за здравето не само в България, но и в света! Особено важно е да си дадете сметка, преди всичко като родители, как да възпитавате и учите децата си на природосъобразен живот.

Днешните майки, или поне част от тях, обожават да „лекуват” децата си с най-новите антибиотици. Дори „лекуването” по интернет е модно! Родителите висят с часове по болници и клиники, а не осъзнават, че това е резултат от неправилен начин на живот.

Няма болест, която организма да не може да излекува! Той е самоизлекуващ и самоизцеряващ се по Природа! Ние само забавяме оздравителния процес!

Физическото здраве трябва да се превърне в приоритет за родителите.

Храненето, както и хигиенните навици на децата – също!

Древната индийска медицина Аюрведа ни учи, че „Ние сме това, което ядем”.

Замислете се над тези мъдри слова, които са на повече от 6000 години! Вкусът се възпитава! Децата трябва да знаят от съвсем малки какво могат и какво не могат да ядат! За да знаят обаче, им е нужно адекватно родителско обяснение. То трябва да бъде съобразено както с възрастта на детето, така и с навиците в семейството. Осъзнаете ли благата, които може да Ви донесе природосъобразния живот – Вие и децата Ви няма да знаете какво е болест!

Има изобилие от литература и хиляди, буквално хиляди, източници, откъдето можете да научите или да прочетете необходимите инструкции за здравословно хранене. Струва си да направите тази стъпка!

Не забравяйте, че доброто физическо здраве изисква и ведра мисъл! Знаете поговорката, която е много вярна – „Здрав дух, здраво тяло”.

За това, преди да подходите към възпитаване на добър природосъобразен начин на живот, прочистете шлаката от лоши мисли и осъзнайте, че всичко зависи от Вас – СЕГА!

Децата и спортът

Спортът – дисциплината, от която се нуждае днешната младеж! Толкова е необходимо да се спортува, че бих казала, че спортът като цяло е важен, колкото е важно дишането за човек. Представете си, че всичко в нашия свят е в движение! Видяхте ли го? То е буквално навсякъде. Следователно, нашият организъм също се движи. Движат се всички органи, цялата кръвоносна система, абсолютно всичко! За това, нека да си отговорим на въпроса – защо се спираме процеса на движение?

Моят отговор е – от мързел и лоша дисциплина!

Според статистиката, най-лошо за здравето на децата, а и на възрастните, е обездвижването, а оттам – здравословните проблеми и затлъстяването. Много родители днес обичат да тъпчат до пръсване децата си с всевъзможни полуфабрикати, след което ги слагат да спят. Това е тотално осакатяване на детския организъм. Такъв процес ще доведе до тревожни последствия в бъдеще.

Осъзнатите родители разбират крещящата необходимост на спорта за техните деца. Проумяват, че движението е фактор за доброто здраве и насърчават децата си да спортуват.

Тези, които смятат, че децата „трябва да си почиват”, са съсипали преждевременно живота им.

Още от малки децата Ви трябва да се възпитават в спорта. Това не само изгражда тяхната собствена дисциплина, но и гради тялото им, по начин, който ще им носи добро самочувствие. Така те ще живеят, за да се движат – което е правилно!

Все още не разбирам причината, поради която много родители умишлено спират децата си да спортуват, с обяснението, че „трябва да учат”. Такива хора буквално подтискат самоуважението на малките същества, но и своето собствено.

За да завърша тази част на ръководството, избрах една мисъл на великия боксьор Мохамед Али:

„Това, което ме държи жив и ме кара да продължавам, това са моите цели!”.

Струва си да обясните на децата си дълбочината на това изказване!


Материалът е част от ръководството на авторката:
„Истината, която не искате да чуете“

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather