10 неща, които те правят „най-добър“ родител

10 неща, които те правят „най-добър“ родител

Днес живеем в 21 век, ежедневие, което е забързано, изпълнено с повече стрес, емоции и „липса на време“. Резултат е технологичното, духовното и личностното развитие на човечеството, което само ни подсказва, че не можем да отглеждаме децата си, както са го правили нашите родители, баби и дядовци. Ако до преди 50 год. е било необходимо да задоволиш първичните нужди на детето като подслон и храна, то това днес е крайно недостатъчно. Това е факт, който наблюдаваме всеки ден – на улицата е пълно с деца, които са агресивни, невъзпитани, смятат се недостижими/непобедими, злоупотребяват с вредни вещества, не спазват законовата уредба и т.н. Тези поколения са ясен пример за грешките, допуснати в ранното детство от техните родители. В никакъв случай не обвинявам тези родители, най-вероятно това са били възможностите им за тяхното време. Тези редове имат за цел да провокират мислене, последвано от действия за създаване на по-добро бъдеще, касаещо всички нас.

Как да бъдем по-добри родители и какво е това, което е полезно за децата?

1. Родителите са планирали бременността и я желаят от цялото си сърце;
2. Имат интерес към всякакви курсове, тренинги и/или четат необходимата литература относно бременността, отглеждането и възпитанието на децата от ранна детска възраст;
3.Полагат грижи за своето личностно развитие- освен физическо и здравословно, имат желание да развиват себе си като личност, да променят себе си и да се стремят към „найдобрата“ версия на себе си;
4. Да носят отговорност за своите мисли, емоции, чувства и действия пред себе си;
5. Да бъдат пример за себе си, защото след няколко години ще бъдат основен образец за малките си любимци;
6. Да полагат нужните усилия, за да поддържат, разнообразяват и заздравят взаимоотношенията си с партньора;
7. Да се обичат и ценят взаимно;
8. Да показват и изразяват своите чувства – да умеят да прощават, благодарят и извиняват;
9. Да отделят достатъчно внимание един на друг, но в същото време да останат независими;
10. Да умеят да казват „Обичам те“.

Все пак основна „роля“ за детето изиграва майката, затова е нужно тя да бъде обгрижвана с по-специални нужди от бъдещия татко.
На бъдещата майка по време на бремеността е нужно да й бъде осигурено пълно физическо и емоционално спокойствие и да води здравословен начин на живот. Това включва здравословна храна, физически /дихателни упражнения и изцяло отказване на всички вредни навици като например тютюнопушенето.

Партньорът й в роля на баща е нужно да създаде всички необходими условия за живот, по време на бременността, а и малко след това. Емоционалната връзка между бъдещите родители е изключително важна за детето и развитието на взаимоотношенията помежду им.
Най-добрата майка е внимателна, грижовна, подкрепяща, разбираща, спокойна, силна и забавна. Тя умее да изразява и показва своите чувства към децата, както и да ги слуша с емпатия. Възпитава с „твърдост“ и любов, поставяйки граници на детето, когато се налага.

Майката и бащата НЕ са и НЕ трябва да бъдат най-добрите приятели на своите деца, а да бъдат уважавани единствено като РОДИТЕЛИ.
Най-добрият баща също умее да изразява и показва своите мисли, чувства и емоции. Строг е, когато трябва, но може да бъде също толкова и любвеобилен. Проявява своя интерес и съпричастие към възпитанието и израстването на децата, също толкова добре и често, както го прави майката. Важна стъпка е бащата да съумее да бъде опора, да изгради стабилна основа, на която да стъпва семейството.

Моделите, които притежават майката и бащата, се запаметяват и проявяват в техните деца, след време и в техните поколения и т.н.
За това уважаеми родители, най-важни не са скъпите подаръци…Ако желаете да създадете не просто хора, а Човеци, възпитанието започва първо от вас самите. Вниманието, Времето, Подкрепата и Любовта са най-ценните подаръци, които може постоянно да дарявате на вашите деца.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather