Архив на автора

Славомир Славов

Тайната формула на щастието

Тайната формула на щастието

Щастието е емоционално състояние, при което човек изпитва чувства, вариращи от задоволство и удоволствие до пълно блаженство и прекалена радост. Антиподът на щастието се явява нещастието. Според философа Фридрих Ницше (1844-1900) истинското щастие е неделимо от инстинктите, стига животът да…
Митове и истина около „25-ти кадър“

Митове и истина около „25-ти кадър“

25-ти кадър (скрита реклама) е измислен метод за въздействие на съзнанието и подсъзнанието на хората чрез поставянето на допълнителен видео кадър с цел скрита реклама. Авторът на метода Джеймс Вайкери е признал, че експериментите, потвърждаващи въздействието на 25-тия кадър, са били фалшифицирани. Въпреки това използването на…
Разбирането за смъртта в детска и юношеска възраст

Разбирането за смъртта в детска и юношеска възраст

През ранното детство липсват признаци за разбиране на смъртта, както и употребата на самата дума от децата. Но въпреки това в тази крехка възраст се срещат отделни съждения за смъртта. Това обаче са само редки изключения. Важно е да се…