ВАЖНА Информация във връзка с Вашите лични данни!

ВАЖНА Информация във връзка с Вашите лични данни!

PSIHOLOZI.COM, спазвайки изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, приканва всички свои РЕГИСТРАНТИ да се запознаят и попълнят Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни.
След изтичане на законовия срок (25.05.2018) за попълване на Декларацията за даване на съгласие и Вие не сте дали съгласие, профилът Ви ще спре да бъде публично достъпен.
Имайте в предвид, че мълчанието или липсата на действие от Ваша страна, не следва да представляват съгласие.

За даване на съгласие е необходимо да влезете в профила си през компютър (в горния десен ъгъл на сайта се намира полето за ВХОД) и да тикнете квадратчето под декларацията. ЛИНК ЗА ВХОД в ПРОФИЛА ВИ

Предварително Ви БЛАГОДАРИМ за отделеното време!