Експресивна Арттерапия: Теория и Практика. Обучителен курс – базисно ниво | Варна, април – септември 2022

Експресивна Арттерапия: Теория и Практика. Обучителен курс – базисно ниво | Варна, април – септември 2022

Арттерапията е метод, който съчетава изкуство и психология, творчество и прозрения, игра и дълбочина, думи и образи. Това обучение е начин да се развием като професионалисти, да подкрепим своя собствен творчески потенциал и да се научим от добрите имена в практиката.

Обучението дава основното познание за арттерапията като метод за работа с хора и има широка практическа насоченост. Включва 6 модула, 90 часа теория и практика.

Програмата е ориентирана, както към преподаването на конкретни терапевтични интервенции – основни и алтернативни методи на терапия, чрез творческия процес, така и към овладяване на особеностите на работата с хора с различни теми и проблеми, използвайки арттерапия.

Завършилите програмата ще могат:
• да познават основните принципи на арттерапията и да ги прилагат практически в своята работа
• да придобият умения за мултимодални интервенции, използвайки различни видове творчески дисциплини и разнообразен набор от творчески техники;
• да извършват самостоятелно арттерапия с клиенти – деца, възрастни, семейства и групи, при наличие на вече придобита диплома за психолог, педагог, соц. дейности и др.

Какво включва програмата:
Модул 1: Арттерапия: въведение (30 април-1 май 2022 г.)
Модул 2: Методология на експресивната арттерапия (21-22 май 2022 г.)
Модул 3: Арттерапия за работа със специални теми (25-26 юни 2022 г.)
Модул 4: Арттерапия за работа със специални теми – 2 част (23-24 юли 2022 г.)
Модул 5: Процес и присъствие в експресивната арттерапия (13-14 август 2022 г.)
Модул 6: Практика (17-18 септември 2022 г.)

За кого е подходяща програмата?
• За психолози, социални работници, педагози, ресурсни учители
• за студенти от помагащите или творчески специалности
• за креативни личности, които биха искали да използват творческия си талант за терапевтични цели.
* Не замества академичното психологическо обучение!

Водещ на програмата е Елица Великова

Елица Великова е Директор на „Институт за терапия и експресивни изкуства“ – София и е хонорован преподавател по специалност „Арттерапия“ в „Нов Български Университет“. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия и психология от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г., както в България, така и в други страни по света. Повече информация за водещата можете да намерите на сайта http://www.artstherapyinstitute.bg

Описание на темите и модулите в програмата:

Модул 1: Арттерапия: Въведение
• арттерапията като метод
• основни понятия и принципи
• история и приложение на арттерапията като метод
• терапевтично въздействие на арт материалите
• психодиагностика и проективни техники
• професионалната етика на арттерапевта, граници и език

Модул 2: Методология на експресивната арттерапия
• Основи на експресивната арттерапия
• мултимодалност и въображение
• Структура на индивидуална сесия – как се води индивидуален процес
• Насоки за тълкуване и анализ на творческата работа и творческия продукт
• Игри, практически проекти
• презентации на клинични случаи

Модул 3: Арттерапия за работа със специални случаи
• Ориентация на арт терапевтична програма – избор на подход към клиента
• Асоциативно рисуване. Работа с подсъзнателен материал.
• Очи и ръце. Работа по двойки, решаване на проблемни ситуации между родители и деца.
• Фототерапия. Една възможност за работа с клиенти, отказващи да рисуват.
• Мост. Завършваща част в индивидуалната терапия.
• Острови в морето. Колажът като средство за изследване на груповата динамика.

Модул 4: Арттерапия за работа със специални случаи
• арт терапевтични интервенции за възстановяване от травми
• пост-травматичния стрес и ресурсно ориентиране чрез изкуството
• сензорно-моторни похвати за деца със СОП
• ефективна помощ при загуба/смърт, природни бедствия, социални и политически конфликти, войни
• работа с бежанци и оцелели
• специални случаи – презентации от клиничната практика

Модул 5: Процес и присъствие в експресивната арттерапия.
• Нагласата на терапевта. Какво е присъствие? Какво е подкрепа?
• Изследване ролята на терапевта
• От къде идва творчеството? Проекти за себеизследване
• Спонтанност; лиминалност; пространството на неизвестното
• Трансфер, контратрансфер
• Как да се доверим на процеса и как да водим, без да се намесваме

Модул 6: Практика и завършване.
Какво получавате, ако се запишете в курса?
• умения
• теория
• практика
• супервизия
• учебна литература
• всички материали за работа
• сертификат за завършено обучение, посочващо компетенциите ви в предложените теми

* Всички модули се провеждат по два дни от 10 до 17 часа (с почивка за обяд).
* Обучението ще се проведе при сформирана група от минимум 10 човека.

Такса за участие:

– 290 лв. (с ДДС) при плащане преди всеки модул
– или 1500 лв. за цялата програма за ранно записалите се / краен срок за заплащане 15.04.2022 г.

Сертификация
Издава се сертификат за завършено обучение от Институт за терапия и експресивни изкуства – София. Сертификатът не дава професионален лиценз.
Практическите и теоретични знания и умения, които се натрупват в процеса на това обучение могат да бъдат приложени към вече установена практика или като допълнение към съществуваща професионална диплома.

Важно!!! Настоящият тренинг не може да предложи на курсистите си диплома, която да е акредитирана. Не е допустимо да се използват титлите „психолог“ или „арттерапевт“ без съответното академично образование.

Място на провеждане на обучението: сградата на Радио „Варна“ (виж в Google Карти)

Информация и запитвания: Пламена Иванова, тел. 0879 840 790