Индекс на Родителския стрес – PSI-4 Сертификационно обучение

Индекс на Родителския стрес – PSI-4 Сертификационно обучение

На 14-ти Април 2018г., за първи път във Варна ще се проведе Сертификационно Обучение за PSI 4, организирано от OS Bulgaria и Психологичен Център SOVA.

Индексът на родителски стрес PSI-4 оценява равнището на стрес в системата родител-дете.

Понятието „родителски стрес” се разбира като сбор от процеси, които водят до негативни психологически и физиологични реакции, произтичащи от опитите на родителя да се справи с изискванията на родителстването.

PSI 4 се фокусира върху три основни източника на стрес: характеристики на детето, характеристики на родителя и стресогенни житейски събития.

PSI-4 е широко използван като скрининг за оценка на родителската система и за идентифициране на области, които могат да доведат до проблеми във функционирането на детето и/или родителя.

Тази информация може да бъде използвана при съставянето на план за терапия, за определяне на приоритетните области на интервенция и/или за оценка при проследяване на ефекта от интервенциите.

Методиката може да бъде прилагана в дейността на центрове, които предоставят медицински грижи за деца, терапевтични кабинети, педиатрични консултации.

PSI-4 е самооценъчен въпросник и съдържа 120 въпроса.

За повече информация – Индекс на Родителския стрес PSI 4.

ОБУЧИТЕЛ: 
Д-р Николай Николов – Директор „Научни разработки“ в OS Bulgaria. Автор на повечето адаптации на тестове за България, издадени от ОС.

УЧАСТИЕ/РЕГИСТРАЦИЯ:
Записването за PSI 4 e вече отворено!
Можете да заявите своето участие на:
тел: 0888/ 71 71 43,
e-mail: office@sovapsychologist.com

ЦЕНА на PSI 4:

Сертификационно обучение: 125 лв. 

Комплект тест + Сертификационно обучение: 628 лв.

Комплект тест: 528 лв.