Отворени врати: Институт по Психосоматика и Интегративна психотерапия

Отворени врати: Институт по Психосоматика и Интегративна психотерапия

Институт по Психосоматика и Интегративна психотерапия:

Отворени врати: 08.02.2020 от 15:00 ч.

Събитието е за всички, които се интересуват от интегративната психотерапия и психосоматика и обучението по тези дисциплини в България.

Перспективи и бъдеще на интегративната психотерапия и психосоматика в България. Защо интегративна и защо психотерапевтите да се обучават в нея? Интеграцията на различни психотерапевтични модалности и подходи.

Защо интеграцията на тялото, ума и душата са най-верния път към здравето: психично, физично и духовно? Защо човекът не може и не бива да се разглежда извън социо-културния контекст, в който съществува, извън семейството и системите, с които е свързан?

Как да интегрираме различни психотерапевтични методи и подходи така, че да помогнат най-добре на клиента?

9 оси на интеграция на личността.

Интеграция на терапевта като личност. Какво е необходимо?

Еволюционният смисъл на болестите и тяхното прояление. Предизвикателствата пред психологията и медицината в 21-ви век.

Как да помагаме на клиентите си с едно ново разбиране на страданието?

Как тялото, умът и духът си влияят и къде да търсим хармонията и баланса?

Защо вече не можем да фрагментираме тялото и неговите части и да ги разделяме от психиката и духовността? За емоционалността и ролята й в психосоматичните заболявания. Алекситимия.

Психосоматика и соматопсихика. Защо лекарите все по-често насочват клиенти с медицински необясними симптоми и заболявания към психотерапевти? За автоимунните заболявания, психоонкологията и Подготвени ли са психотерапевтите да оказват такава помощ?

На тези и всякакви други въпроси ще се опитаме да отговорим на 08.02.2019

Начало: 15:00 ч.

Вход: свободен

Регистрация и потвърждение за участие по имейл на info@integrativetherapybg.com за да предвидим големината на залата.

Доведете и вашите приятели и споделете с тях!

Място: БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС БРИСТОЛ ХОТЕЛ

София 1303, бул. Христо Ботев 69

Зала за лекции

За повече информация:

http://IntegrativeTherapyBg.com

email: info@integrativetherapybg.com

0885 26 44 00- Светла Банкова, психолог и психотерапевт

СЕО „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“

0898 677400- Зорница Стоилкова- психолог и психотерапевт