Кампания „Споделянето е = на Грижа” с мотото “С кауза в социалните мрежи!”

Кампания „Споделянето е = на Грижа” с мотото “С кауза в социалните мрежи!”

Организирана от  Първа българска Организация при Хранителни Нарушения-Асоциация УНИКАЛ към УНИКАЛ Онлайн Институт: https://unikalonlineinstitute.com

Включете се да помогнете на стотици хилядите засегнати и застращени от хранителни нарушения в България измежду които преобладаващ % деца, младежи и жени!

  • „…..Хранителните нарушения (ХН) са сред най-разпространените психиатрични разстройства сред момичетата в пубертетна и младежка възраст след депресията. Освен това тези сериозно застрашаващи здравето синдроми са и с най-висок % смъртност сред всички психични разстойства.
  • Според Световната здравна организация през последните няколко години случаите на анорексия и булимия сред младежите на възраст от 12 до 16 години са нараснали два пъти. При това 67% от тях страдат от тежка степен на изтощение и изразено душевно разстройство.
  • Данни от национално проучване в България в периода 2010/2011г. съобщават, че 20% от момичетата и 8% от момчетата на възраст между 10-19 години са в риск от развитие на някакъв вид хранително нарушение (Дулева, 2012).
  • Според прогностични данни на лекари, засегнатите от хранителни нарушения у нас са около 500 000.
  • Ранното откриване, първоначалната оценка, както и текущото управление играят значителна роля във възстановяването и в предотвратяването на хранително разстройство да преминава в по-тежко или хронично състояние, много често и с летален характер.

(По данни цитирани в десертацията на д-р Елисавета Павлова по медицинска психология през 2016 г.)

В България все-още липсват клинична пътека за лекуване на болните от хранителни нарушения, както застрахователни покрития за самото лечение, които затрудняват и забавят процеса на възстановяване на болните, с цената на влошено здраве и качество на живот- във всички аспекти в дългосрочен план.

  • Кампанията ни „Споделянето е = на Грижа” е мотивирана от идеята за помагане на засегнатите и застрашените от ХН в България в по-лесното намиране и по-бърз достъп до квалифицирани специалисти- обучени или с опит в сферата.
  • За целта, сме в процес на изграждане на Партньорска мрежа от специалисти в 28 окръжни града на България, като разбира се, биха могли да се включат за партньори и специалисти от другите по-големи градове.
  • Мисията ни е да изградим мрежа от „виртуални представителства”, включващи мултидисциплинарни екипи със специалисти от медицинската, психологичната, диетологичната/нутриционна и фитнес/възстановителна сфери, които да подпомагаме с обучения, тренинги, семинари и с други дейности.
  • За да се запознаят с условията, различните възможности за партньорство и ползите от участието си в Партньорската ни мрежа, заинтересованите могат да научат повече на линка: ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА УНИКАЛ

За да успеем в мисията ни, обаче се нуждаем от активната подкрепа на голям брой българи от всички краища на страната ни. Ето защо ви каним като активисти в кампанията ни „Споделянето е = на Грижа” и ви окуражаваме  да споделите в социалните  мрежи с вашите близкии, приятели, колеги, съученици, клиенти/пациенти, както и със специалисти от по-горе споменатите сфери, тази информация.

Повече за нас и дейностите ни, можете да научите на сайта на УНИКАЛ Онлайн Институт:  https://unikalonlineinstitute.com

Харесайте Фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/UNIKALOnlineInstitute/, како и сайтa на Първа Българска Организация при Хранителни Нарушения-Асоциация УНИКАЛ: http://bia-unikal.org/

Благодарим ви за активността в кампания ни!

Екипът на УНИКАЛ Онлайн Институт