Първа гещалт конференция 18 Юни София “Полето на осъзнаване и контакт”

Първа гещалт конференция 18 Юни София “Полето на осъзнаване и контакт”

Каним ви на първата гещалт конференция „Полето на осъзнаване и контакт“.

БЪЛГАРСКИЯТ ИНСТИТУТ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ (БИГТ) е основан през 2011 г. с основната цел да осигури професионално обучение на гещалт психотерапевти по най-високите и признати стандарти.

Към момента близо 50 гещалт консултанти и терапевти се обучават в БИГТ.

През 2016 г. завършва първи прием, което e повода да организираме първата за България гещалт конференция.

Ще имате възможност да се срещнете с първите български гещалт терапевти и с нашите обучители от Холандия, Чехия и Гърция.

Заповядайте на 18 Юни (Събота) от 9.00 до 19.00 часа в „Дом на Москва в София“, ул.Г.С.Раковски 92.

Програма на конференцията

9.00 ч. Регистрация

9.30 ч. Официално откриване

9.45 ч. Лекция „Осъзнаването – благословия и проклятие“, лектор Франс Мюлмиестер

11.00 – 17.00 ч. Преживелищни уъркшопи и интерактивни лекции, представени от завършващите гещалт терапевти, на следните теми:

„Работа със сънищата в гещалт терапията“, водещ Десислава Лашкова

„Срам“, водещ Диана Калицова

„Нарушения на цикъла на контакта при панически атаки“, водещ Таня Кидакова

„Бърнаут“, водещ Ирина Кирякова

„Травма“, водещ Елена Илиева

„Депресиите – кръстопътища в живота ни“, водещ Мирена Пенчева

„Парадоксалната теория на промяната“, водещ Златина Кротева

17.00 ч. Импресия в движение – „Моето гещалт приключение“, представено от първите за България завършващи гещалт терапевти.

17.30 – 19.00 ч. Официално сертифициране, закриване и коктейл.

В програмата се предвидени две кафе паузи, време за обяд и коктейл.

Подробно описание на програмата може да разгледате тук: Conference program.

Условия за участие:

  1. Попълнен формуляр за участие.
  2. Документ за платена такса.
  3. Студентска книжка (сканиран документ – важи само за студенти).

Формуляр за участие може да изтеглите от тук: Registration form.

Такса за участие:

При ранно записване (до 14 Юни включително):

35 лв за студенти

40 лв за всички останали

След 14 Юни таксата е 50 лв.

В таксата за участие влизат допълнително: 2 кафе паузи, коктейл и сертификат за участие в конференцията.

За контакт:

+35988 88 09170

info@gestalt-bulgaria.org

Заповядайте!