Терапевтичен център „Жива насока в живота“ обявява конкурс за длъжността „психолог-работа със зависимости”

Терапевтичен център „Жива насока в живота“ обявява конкурс за длъжността „психолог-работа със зависимости”

Терапевтичен център Жива е  рехабилитационен център за лечение на пълнолетни лица, зависими от психоактивни вещества и хазарт.

Във връзка с нарастване обема на терапевтичната работа по дейностите на рехабилитационната програма за психосоциална рехабилитация на лица, зависими или злоупотребявали с наркотични вещества, алкохол, медикаменти и хазарт,
екипът ни обявява конкурс за длъжността „психолог-работа със зависимости”.

Основни дейности:

– Психологично консултиране в рамките на терапевтичната програма,  на хора в психо-социална рехабилитация ;
– Пряка психологична работа с хора,  страдащи от употребата на психоактивни вещества и техните семейства;
– Консултативна  дейност, спрямо конкретни терапевтични казуси в рамките на терапевтичната програма;
– Осъществяване на контакти с организации и институции, имащи отношение към конкретната рехабилитационна рамка на програмата;
– Динамична среда и професионален контакт с други клинични дейности и специалисти: лекари, медицински центрове, клиники;

Изисквания към кандидата:

– Висше образование – психология;
– Издръжлива психика и емоционално състояние;
– Контактна и любознателна личност с добри способности в общуването и комуникацията;
– Опит в работата, като  психолог в клиничната практика минимум две години;
– Владеенето на английски език е желателно.

Екипът ни предлага:

– Възможности за обучение и професионално развитие;

– Твърдо месечно възнаграждение;

– Специализация и сертифициране, конкретно в клиничната практика със зависимости;

Обявата е валидна за град София.

Моля, изпращайте вашите автобиографии на email: info@centrejiva.com

Подбора ще се извърши първо по документи, след което одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.