Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета

Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета

За мен е удоволствие да ви поканя на Лятното училище на Асоциация българско психоаналитично пространство!

Теми и лектори

  • Напътстване на родители. Авторитетът на родителя – лектор д-р Патик Деларош
  • Всяко конкретно дете, чакащо осиновяване – да бъде „оборудвано” с точното семейство осиновители – лектор д-р Десислава Гъдева
  • Първи прием на родители. Подходът на Франсоаз Долто – лектор Диана Циркова
  • Процесът на сепарация при детето и неговите родители – лектор Милкана Лазарова
  • Подпомагане на случаи от практиката в работата с родители чрез ИПП – лектор Венцислав Вътов
  • Родители и специалист – залози и изпитания на срещата – лектор Мимоза Димитрова
  • Посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности – лектор доц. д-р Моника Богданова

Анотации: Кратки анотации на темите ще намерите  тук: Лятно училище 2017

Това са само някои от въпросите, върху които ще помислим заедно.

По време на обучението ще бъдат представени практики за посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности, основани на опита на Ф. Долто и ”Зелената къща”, както и случаи от психоаналитичната практика на водещия.

Как да се включите и цени: информация в Регистрационната бланка – изтеглете я от ТУК

Програма за дните на обучението: изтеглете от ТУК