Нов инструмент за оценка на хранителни разстройства ще помага на психолозите и психиатрите да планират ефективна терапия и лечение

Нов инструмент за оценка на хранителни разстройства ще помага на психолозите и психиатрите да планират ефективна терапия и лечение

Въпросникът EDI-3 е стандартизиран за употреба в България и ще бъде представен на 2 юни, Световния ден за превенция на хранителните разстройства

София, 02.06.2020 − Психологическият въпросник EDI-3 е последната версия на един от най-употребяваните тестове за оценка на хранителни разстройства в света, а в България ще се предлага адаптирано издание, съобразено с културните специфики на страната ни. Инструментът е приложим за възрастни и деца над 13 години и разкрива целия психологически спектър на характеристиките, свързани с възникването, развитието и поддържането на хранителни разстройства. Резултатите от него дават възможност на специалистите да идентифицират риска от отключване на хранително разстройство, ако такъв съществува, да планират терапия и да оценят нейния ефект в дългосрочен план.

Въпросникът съдържа три специфични психологически скали, които оценяват нагласите спрямо храненето и отношението към фигурата и себе си, както и девет психологически конструкта, свързани с развитието и поддържането на хранително разстройство. Специалистите ще имат възможност да използват и чек-лист, който оценява честотата на симптомите, отнасящи се до хранителните разстройства, като приемане на хапчета за отслабване, самопредизвикано повръщане, прекомерно физическо натоварване и други.

Българската версия на EDI-3 се отличава в някои аспекти от оригиналния въпросник, за да отговори на актуалните нужди на специалистите, които ще използват инструмента в практиката си. Това е причината специално за страната ни въпросникът да бъде нормиран не само за девойки и жени, но и за юноши и мъже. Нуждата от промяната е установена в предварително проучване сред специалисти в областта на хранителните разстройства, които посочват, че проблемите, свързани с фигурата, постигането на ниско тегло и притесненията в това отношение, в България са характерни и за двата пола. Резултатите също така показват, че българските момичета на възраст до 18 години са по-ангажирани с теглото, фигурата и отношението към храненето, което налага корекция в оригиналните норми, на база на които се изчисляват резултатите от въпросника.

„Процесът на стандартизация и адаптация е изключително важен за качеството на инструментите, прилагани в психологическата и психиатричната практика. Той гарантира, че получените резултати ще бъдат интерпретирани коректно и обективно, с оглед на културните особености в конкретната държава“ – коментира авторът на българската версия на въпросника Диана Боянова, доктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“.

EDI-3 е приложим основно в практиката на психолози и психиатри, които с негова помощ имат възможност да получат детайлни познания за клиента, да назначат подходяща терапия и да проследят нейния ефект. Въпросникът има и кратка скрининг форма, която може да бъде използвана от неспециалисти в областта на психологията и психиатрията, в това число фитнес инструктори, специалисти по хранене, учители и други. Резултатите от нея могат да послужат като основание за насочване към специалист.

Представянето на EDI-3 ще се проведе онлайн, на 2 юни – Световния ден за превенция на хранителните разстройства, с участието на Диана Боянова. Събитието е насочено към специалисти в областта на психологията и психиатрията. Повече информация е налична на сайта на фондация „Хестия“.

***

За фондация „Хестия“

Фондация „Хестия“ работи за подобряването на диагностичните практики в изследванията на психичното, социално и емоционално състояние на децата и възрастните в България. Чрез своята експертиза и инструментите за оценка, които предлага, организацията помага на специалистите в страната (психолози, логопеди, психиатри, сензорни терапевти и други) да прецизират своята диагностична и терапевтична дейност и да осигурят най-подходящата терапия на клиентите, с които работят. Основната дейност на фондацията е свързана със създаване и адаптиране на инструменти за диагностика и оценяване на детското развитие, както и провеждане на обучения за специалисти. Организацията е ангажирана и с повишаване на информираността на обществото относно въпроси, свързани с психичното здраве.