Съвременни техники на подбор, оценка и развитие на човешките ресурси.

Съвременни техники на подбор, оценка и развитие на човешките ресурси.

Двудневно обучение на тема: СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИКИ НА ПОДБОР, ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО:

  • Студенти, които все още нямат опит в тази област, но искат да стартират кариера в сферата на управлението на човешки ресурси като специалисти подбор на персонал; водещи на обучения или мениджъри човешки ресурси.
  • Специалисти по човешки ресурси, които искат да подобрят познанията си свързани с управлението на човешките ресурси.
  • Обучението е предназначено и за всеки, който иска да придобие практически умения в областта на човешките ресурси.

КЪДЕ: София, Пловдив, Варна и Велико Търново

КОГА: Датата ще се уточни допълнително, при събиране на минимален брой участници в обучението.

ЦЕНА: 190 лв.

ПОЛЗИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

  • Ще се научите да провеждате интервюта и да използвате различни техники за изследване на уменията на кандидати за работа.
  • Получаване на набор от материали и бланки, свързани с подбора, оценка и обучението на персонала.
  • Ще се научите да провеждате и структурирате обучения и тренинги  по начин, който да провокира интерес, разбиране и запомняне на наученото.
  • Ще се научите да фасилитирате дискусии, сесии за въпроси и отговори.
  • Натрупване на практически знания и умения, незастъпени в учебната програма на университетите.
  • Получаване на сертификат за натрупан теоретичен и практически опит.

ПРОГРАМА:

Ден 1 – Подбор и оценка на ЧР в организацията

9.00 – 9.30  Каква е ролята на експерт ЧР
-Въвеждане на участниците в темите на обучението.
-Каква е всъщност работата на един HR? Основни изпълнявани дейности.
-Зависимост между потенциала и успеха на един HR и резултатите на компанията
-Българските компании и отношението към функции на HR специалистите.

9.30 – 10.30  Подбор на персонал.
-Определяне на нуждата от персонал.
-Компетентностен подход в процеса на подбора. Съставяне на профил на длъжност.
-Типология на кандидатите – DISC системата.
-Методи за набиране на персонал – стандартни и нестандартни методики.

10.30 – 10.50  Почивка

10.50 – 13.00
-Техники за разпознаване на типажа личност. Практическа част.
-Провеждане на симулация за примерен подбор. Практическа част.
-Организация на подбора.
-Метода STAR за провеждане на интервю. Практическа част.

13.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 15.30
-Избор на бланки, материали и методика за интервюиране. -Оценка на кандидатите.
-Анализ на невербалното поведение или как да разпознаваме лъжата – практическа част.
-Провеждане на интервю за работа. Динамично интервю. Практическа част

15.30 – 15.50 Почивка

15.50 – 16.30 Механизми и инструменти за оценка на служителите
-Компетентностен подход при оценка на служителите. Определяне на ключовите за длъжността показатели.
-Нуждата от атестиране  и оценка на персонала.
-Методи за оценка на персонала. Провеждане на оценка.
-Връзката на системата за оценяване с другите системи за УЧР.

16.30 – 16.50 Почивка

16.50 – 18.00
-Набелязване на цели за развитие на персонала.
-Какво правим с резултатите от проведената оценка на персонала?
-Бланки, материали и тестови методики.
-Съставяне на програма и календар за обучението за “УЧР”

Ден 2 –  Методи за обучение на персонала в организацията

9.00 – 10.30 Ролята на обучителя и нуждата от обучение
-TNA –  Определяне нуждите от обучение – източници и подходи.
-Методи за обучение на персонала.
-Как да организираме едно интересно, приятно и ползотворно обучение?
-Разходи при провеждане на обучение.

10.30 – 10.50 Почивка

10.50 – 13.00 Структура на обучението (дизайн)
-Планиране и предварителна подготовка
-Какво трябва да включва едно обучение?
-Методи на обучение, които трябва да бъдат включени в тренинга.
-Място на практическите задачи, игрите и психодраматичните техники в обученията.
-Какво трябва да направя преди обучението?
-Техники за работа с група в обучителния процес.

13.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 15.30 Избор на тема и проектиране на обучение от участниците.  Всеки участник сам създава обучение по интересна за него тема с подкрепа от водещия

15.30 – 15.50 Почивка

15.50 – 16.30 Презентиране на подготвените теми. Обратна връзка и насоки от водещия.
-Всеки участник представя обучението пред групата и получава обратна връзка и насока от лектори и    групата.
-Подготовка преди излагане на обучението.
-Как да се представя успешно?

16.30 – 16.50 Почивка

16.50 – 18.00  Дискусия за ползите от обучението и представените техники и методики.   Обобщение и оценка ефективността от обучението

ЗА ЛЕКТОРА:

Георги Тодоров има опит с над 100 компании в реализирането на проекти по организационно развитие. Работил е като организационен консултант за различни компании (15  от тях са в „Капитал топ 100”). Има опит в проекти за оценка и развитие на мениджърски компетенции в редица български мултинационални компании като Български Пощи, ЧЕЗ България, Спорт Депо АД, Алианц, Сембодиа, Телетек, НИКА ООД, ДЗИ, ДСК и други.

Георги Тодоров е завършил бакалавърска степен по “Психология” и магистърска по “Организационно поведение и консултиране на организацията”. Работи в областта на организационното консултиране, развитие на човешките ресурси, организационна  и екипна диагностика, повишаване на груповата и лична ефективност, проектиране и провеждане на обучения в сферата на сферата на управлението, търговията и личностното развитие. Разработва и внедрява фирмени компетентностни модели.
Други области на компетенция са въвеждане на промяна чрез обучение и развитие, центрове за оценка на потенциала на търговски екипи, както и коучинг на мениджъри.
Сертифициран експерт по психометрична система Thomas International; Бизнес медиация.
Завършени проекти с:
CEZ България, Българси пощи,  Техномаркет,  Е.ОН България, Банка ДСК,  ОМВ, Прокредит Банк, Българска Финансова група ДЗИ, Алианц, Агенция по вписванията – Министерство на правосъдието, Johnson Controls, Солевей Соди, Ален Мак, Лонга Прима, Държавна администрация Свиленград, Брегово, Първомай, Батак и Българска Стопанска Камара.

ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ТУК

(посочете града на обучението, за което се записвате –  София, Пловдив, Варна или Велико Търново)