„SELF-seeing trip“ , 2019 / 1 , гр.София

„SELF-seeing trip“ , 2019 / 1 , гр.София

Преживелищният тренинг „SELF-seeing trip“, с първото си за 2019г. издание, е с начало 27ми януари 2019г. , неделя , 10:00 ч.
Фокусът е себепознанието и личностното ни израстване, като посоката е да осъзнаем и подобрим моделите си на комуникация и свързване в партньорските взаимоотношения, в семейството, с приятелите и със себе си.
Подходящ е за всеки, който желае да опознае себе си и развие уменията си да живее здравословно свързан и балансиран.

Тренинга е организиран в 8 преживелищни модула, 4 недели – по една неделя от месеците януари, февруари, март и април ( датите са посочени в събитието ).
Групата е от затворен тип !
Местата са ограничени !
Такса ( за един модул ) : 50 лв.

За въпроси и заявки за участие в първата група за 2019г. :
kuzmanov.s17@gmail.com ,
тел. +359 898 731064

Водещ : Стоян Кузманов – психолог, гещалт-консултант, хипнотерапевт, медиатор , фасилитатор в обучение „Семейни констелации“.

Към събитието :

https://www.facebook.com/events/2078386832184670/