Ирина Янчева-Карагяур

Град: София

Област на професионална компетентност:

Позитивна динамична психотерапия на Н.Песешкиан.
Експресивни психо-социални подходи.

Психотерапевтични консултации:
– Себепознание
– Трудности в общуване, ниска самооценка
– Социална реализация
– Обострена самокритика и чувство за вина, търсене на вътрешна опора
– Тревожност, конфликтност
– Възрастови, личностови кризи
– Детско-родителски отношения
– Въпроси на взаимоотношенията (партньорски и други)
– Трудности при взимането на решения
– Търсене на смисъл
– други теми…

Психотерапевтична работа през експресивни психо-социални подходи:
психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др..

“Промените се случват не тогава, когато с всички сили се стремим да променим състоянието си, а именно в онзи момент, когато дълбоко приемем особеностите на това състояние.“
Арнолд Бейсър

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Консултант по позитивна динамична психотерапия (ДППБ), „Социална работа чрез изкуства и психодрама" (НБУ, София) - „Магистър по артистични психо-социални практики и психодрама"
Други специалности и специализации:
Майсторско ниво по Позитивна психотерапия (ДППБ). Aвтор и преводач на статии с психологична тематика. Музикант. Още преминати обучения и семинари тук: http://myreflektion.blogspot.bg/p/blog-page_25.html
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
частна практика; адрес: София, ул. Алабин 50 (езици: български, руски, английски)

За контакти:

Телефон: 0876736489
Адрес: София 1000
E-mail за контакти:
i_i_k@abv.bg
Сайт:
myreflektion.blogspot.com/?view=magazine