Надежда Милева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психолингвистика, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Социална психология, Преподаване на психология, Насилие, травма, Превантивна психология, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: „Детско-юношеска психология – диагностика и консултация” в СУ „Св. Климент Охридски”
Психотерапевтично обучение: Дипломиран психотерапевт по Позитивна Психотерапия за България и WAPP -Световна асоциация по позитивна психотерапия - Master Trening Рутината в ежедневието, проблемите и трудностите, с които се сблъскваме потискат потребността ни да се изразяваме и споделяме. Смятам, че всеки формат на обучение до които съм се докоснала имат за цел да обогати моите знания и опит с цел по-ползотворна работа с хората, които са потърсили моята подкрепа. Позитивното претълкуване, приказките, рисунките играта в пясък и други изразни средства помагат на личността да преоткрие себе си, да види силните си страни и качества.
Други специалности и специализации:
Арт терапия - Нов български университет
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
детско - юношески психолог; позитивен психотерапевт; арт терапевт в Частен кабинет

За контакти:

Телефон: 0898 592 376
Адрес: София 1000, ул. Хан Аспарух
E-mail за контакти:
nadejdavel@abv.bg
Сайт:
nadejdamileva.alle.bg/