Радост Милушева

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране – терапия чрез решения, развитие на менталните способности, професионална психодиагностика, психологическо портретиране, подбор на персонал, NLP коучинг, сформиране и развитие на екипи, ефективни комуникаци, стресоустойчивост, кариерно консултиране, тренинги за развиване на професионално значими личностни качества и личностен ръст.

Експерт – психолог в Диагностично-консултативен център, Транспортна болница- Пловдив; Психолог-консултант, Кабинет по краткосрочна психотерапия и психодиагностика – Пловдив, Мениджър подбор на персонал и професионална диагностика – Национална агенция за подбор на персонал, Външен Мениджър „Развитие на човешкия капитал” към компании от сектор IT security и производство на бизнес софтуер
и паралелно кукловод – театър „Вселена” – Пловдив и Държавен куклен театър – Сливен

„Въодушевява ме интертерапевтичния подход – използам Терапия чрез решения и Невролингвистично програмиране (NLP), елементи на Психодрама и Арттерапия.
Всеки клиент е уникален – подходът към него също.
Сътрудничеството консултант – клиент в процеса на промяната води да Успех! „

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: социална психология
Други специалности и специализации:
Институт по невролингвистично програмиране – София Краткосрочна психотерапия / Терапия чрез решения – Д-р Вл. Бостанджиев, Александровска болница, София „Психотерапия 2000” колективен член на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации (FEPTO) –Психодрама, Д-р Е. Генчев Тритон електроника, Македония – Компютъризирана психодиагностична лаборатория за клинична и професионална психодиагностика Участие в десетки семинари по психоаналитична психотерапия за деца и юноши, екзистенциална психотерапия, работа с жертви на домашно, сексуално насилие и трафик Театрална режисура и актьорско майсторство за куклен театър – в класа на Енчо Данаилов
Стаж по специалността: 15 години
Месторабота и длъжност:
Месторабота: ПсиАрт Биз ; Сдружение с нестопанска цел за личностно и организационно развитие "Открития" Длъжност: Психолог консултант и индустриален психолог, треньор бизнес и психотренинги ; Председател
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-0390

За контакти:

Телефон: 0898 794 069
Адрес: Пловдив 4000, р-н Централен
E-mail за контакти:
psyart.ltd@gmail.com
Сайт:
www.psyart.biz