Радостина Стоянова-Ширяев

Град: София

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Когнитивна психология, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Превантивна психология, Проблеми в ученето, Учене, памет и когнитивни процеси.

Детски клиничен психолог с нестихващ интерес в областта на превенцията на емоционални и поведенчески проблеми при малки деца. За мен превенцията е много по-голяма сила от всяка последваща терапия. Вярвам, че няма нерешими проблеми стига да започнем с решаването им навреме, затова няма неудобни въпроси, няма грешни мисли и няма неподходящо време. Всеки един въпрос е на място, всяка една мисъл е важна и винаги е подходящият момент да направим крачка в този посока! Деца и родители – една огромна вселена. Нека я напълним с усмивки, любов и разбиране!

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Детска клинична психология
Други специалности и специализации:
Психопатология на развитието, Педагогическа психология
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
Психолог-консултант в частна практика: РадостИ - Школа за емоционално развитие
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1518

За контакти:

Телефон: 359 - 885 - 215918
Адрес: София, ж.к. Младост 1, бл. 16А
E-mail за контакти:
office@radostina-stoyanova.com
Сайт:
www.radostina-stoyanova.com