Людмила Боянова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Икономическа психология, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Социална психология, Насилие, травма, Трудова и организационна психология, Юридическа психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Други специалности и специализации:
ИОТ със специализация Управление на човешките ресурси
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Психолог - частна практика Основател и издател, заедно с Анелиа Дудина и М. Манолов, на онлайн списание за психология - "Посока".

За контакти:

Телефон: 0886 677 325
Адрес: София 1618, ул. Хубча
E-mail за контакти:
e.psiholog2009@gmail.com
Сайт:
psychology-bg.ucoz.com