Венета Джалдети

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране – стрес, депресия, паническо разстройство, фобии, проблеми във взаимоотношенията, реакции на тежък стрес (ПТСР), разстройства на социалното функциониране, емоционални и поведенчески разстройства в ранна детска и предучилищна възраст, психодиагностика

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна психология
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
психолог на частна практика - "СКАЙ-ХАЙ" център за психологическо консултиране и личностно развитие

За контакти:

Телефон: 359 888 645 786
Адрес: Пловдив 4000, бул. "6ти Септември" 156
E-mail за контакти:
office@skyhigh-center.com
venetadzhaldeti@abv.bg
Сайт:
www.skyhigh-center.com