Елеонора Манчева

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Здравна психология, Индивидуални различия
Като психолог-консултант аз съм на Ваше разположение, за да Ви подпомагам, когато търсите решение при различни житейски въпроси и ситуации, които Ви затрудняват. Моята роля е да Ви насоча и подпомогна при разрешаването на даден проблем, за постигането на поставена цел, когато се чувствате неуверени, разколебани, раздвоени в себе си, за които са Ви нужни страничен поглед и насоки – как да използвате личните си ресурси и възможности, за да се справите с успех.
Поставям силен акцент върху промяната, основана не само на интелектуалното разбиране на причините защо така се чувстваме, но и върху повторното преживяване и непосредствено осъзнаване на болезнените аспекти и взаимоотношения в живота ни. Когато в осъзнаването включим и чувствата/ преживяванията, търсената промяна обхваща не само нивото на ума, но пуска корени и в по-дълбоките пластове на психичния ни живот, които по-трудно се поддават на съзнателен контрол.
Знам също така, че за да бъде тази промяна пълна, нашият ум с неговата способност да разбира и да се учи от опита, също трябва да бъде подхранен – затова използвам в работата си като психотерапевт в Пловдив и елементи на краткосрочната психотерапия, лого-терапията, когнитивната и поведенческата психотерапия.
Основното според мен е искреното отношение на едно човешко същество към друго човешко същество, основано на безусловното му разбиране и приемане.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
психолог-консултант в частен кабинет
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1057

За контакти:

Телефон: 0898 298 187
Адрес: Пловдив 4004, бул. "Васил Априлов" 2, Ет. 4, офис 4
E-mail за контакти:
eleonora.sirakova@abv.bg
Сайт:
psihokonsult.alle.bg/